Прием

КАНДИДАТСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ ЕСПА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

 

Кандидатстването в „ЕСПА” става в периода януари-май, както и извън този период при наличието на свободни места в групите/класовете. Приемът се извършва с тридневна приемна процедура, която установява училищната готовност; нивото на знания на кандидатите, както и възможността на всеки кандидат да се адаптира към образователните стандарти и темпото на работа в училище „ЕСПА”.
За децата от подготвителен до седми клас по време на приемната процедура провеждаме тестове по основните учебни дисциплини.

За да бъде приет в „ЕСПА”, всеки кандидат е необходимо да отговаря на горните условия, както и да постигне изискванията за академичен минимум на училището - Много добър /4,50/ по всяка учебна дисциплина. Този резултат е необходимо условие за сключването на договор.


След приключване на приемната процедура Ви информираме за резултатите от тестовете по всяка учебна дисциплина. При оценки под академичния минимум на училище „ЕСПА” изпращаме резултатите по e-mail. При оценки над 4,50, които осигуряват на кандидата място в „ЕСПА”, каним родителите на среща с преподавателите за анализ на резултатите.


Наша основна грижа е да осигурм комфорта на всяко новоприето дете и възможността за плавен преход към Авторската образователната концепция и академичните стандарти на „ЕСПА”. Според показаните на тестовете резултати е възможно да препоръчаме адаптацията да стане още в края на настоящата учебна година и да предложим индивидуална учебна подготовка с преподаватели от „ЕСПА”, с която родителите е необходимо да се съобразят.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕСПА
 

При желание за кандидатстване в „ЕСПА” родителите е необходимо да попълнят „Формуляр за кандидатстване в ЕСПА”. До три работни дни след заявеното желание ще посочим дата за провеждане на приемната процедура. Попълването на формуляра за кандидатстване за нас означава, че родителят желае детето му да бъде ученик в „ЕСПА”. Запознал се е с Авторската образователна концепция и образователната стратегия на училището и е съгласен с механизмите за постигане на академичните стандарти.

Договорът с родителите се сключва с гаранционна вноска в размер на  € 700.Приемната процедура за кандидатстване в „ЕСПА” се организира след внасяне на 50% от гаранционната вноска на „ЕСПА” - € 350. В случай, че детето не покрие академичния миниум на „ЕСПА”, възстановяваме сумата от € 300 още същия ден. Таксата за приемна процедура в „ЕСПА” е € 50.

При прием на детето договорът се сключва до три дни след приемната процедура с внасяне на оставащите 50% от гаранционната вноска - € 350.

При отказ от страна на родителя да запише детето в „ЕСПА”, той губи внесената сума по гаранционната вноска.

След  тридневен срок незаетите места се предлагат  на следващите кандидати в списъка.

 

КОНТАКТИ


За всички детайли по приемната процедура и организацията на училищния живот търсете съдействие от г-жа Ирена Милушева, зам.-директор по учебната дейност – GSM: 0899 161 734