FUNDAY

Академични стандарти


ЕСПА гарантира отлични резултати по основните учебни дисциплини на матурите в края на 4-ти и 7-ми клас. Академичните стандарти на училище ЕСПА осигуряват на нашите възпитаници прием след 7-ми клас по първо желание в елитните гимназии и колежи в България и по света.

Авторска образователна концепция


Училище ЕСПА е единственото частно училище, което работи по Авторска образователна концепция, чиято задача е да изгради нашите възпитаници като енциклопедични личности. Всички уникални образователни и културни инициативи по АОК формират у децата такава палитра от знания, умения и качества, която да ги подпомогне в тяхната най-добра реализация в бъдеще.

Организация на живот


В ЕСПА сме постигнали хармоничен баланс между учебна дейност и разтоварващ блок със занимания по изкуства и спорт в рамките на учебния ден учебната седмица и учебната година. Тази уникална организация на работа не позволява на децата да се претоварват умствено.