20 години ЕСПА

2012 година е много специална година за ЕСПА. Точно преди 20 години се роди идеята наречена ЕСПА. Идеята за място, където децата да растат обичани и щастливи. Тази идея се превърна в мисия, а мястото в „училище на радостта”. И така се заредиха годините - години на упорит труд, нестихващ ентусиазъм и стремеж да изградим нашите възпитаници като високо- образовани, хуманни и духовни личности, както и да утвърдим името на училището ни като еталон за качество и стил в българското образование.
С всяка учебна година ние се развивахме, усъвършенствахме, създавахме традиции, въвеждахме иновации и днес, на нашия 20-годишен юбилей, децата на ЕСПА растат в интелектуално стимулираща среда, сред приятелска атмосфера, в отворено за новото време училище, което е мост към нови хоризонти и светове.