Постижения в математиката през учебната 2018-2019

 

Финален кръг на Международен турнир “Математика без граници”

6 златни медала

5 сребърни медала

4 бронзови медала

     Милена Милева 1А клас  - златен медал отборно състезаниe, сребърен медал индивидуално

     състезание

     Габриела Михова 1Б клас – златен медал отборно състезаниe, сребърен медал индивидуално

     състезание

     Лъчезар Даскалов 1Б клас – златен медал отборно състезаниe

     Лия Стоянова 2А клас - сребърен медал индивидуално състезание, бронзов медал отборно 

     състезаниe

     Стефан Михайлов 2А клас – бронзов медал индивидуално състезание, бронзов медал отборно

     състезание

Мартин Велинов 2 Б клас – бронзов медал отборно състезаниe

     София Велинова  3Б клас – златен медал отборно състезаниe, сребърен медал индивидуално

     състезание

     Петър Илиев 3Б клас – златен медал отборно състезаниe, сребърен медал индивидуално

     състезание

     Александър Велчев 3Б клас – златен медал отборно състезание

     

 

Пролетен кръг на Международен турнир “Математика без граници”

14 златни медала

26 сребърни медала

24 бронзови медала

 

Зимен кръг на Международен турнир “Математика без граници”

15 златни медала

24 сребърни медала

21 бронзови медала

 

Есенен кръг на Международен турнир “Математика без граници”

29 златни медала

17 сребърни медала

22 бронзови медала

 

     Национално Великденско математическо състезание

     Адриан Нгуен ПК – бронзов медал

     Мартин Салджиев ПК – бронзов медал  

     Яна Лобутова ПК – бронзов медал

     Никол Драганова 1 клас – златен медал

     Габриела Михова 1 клас  – бронзов медал  

     Карина Манолова 1 клас – бронзов медал

     Деян Георгиев 3 клас – сребърен медал

     Виктор Каваклийски 4 клас – сребърен медал

     13 отличия

 

Математическо състезание "Иван Салабашев"

Габриела Михова, 1-ви Б клас – първо място 

Йоана Тодорова, 1-ви А клас – първо място 

Лъчезар Даскалов, 1-ви Б клас – първо място 

Никол Ампова, 1-ви Б клас – първо място 

Радослав Христов, 1-ви Б клас – първо място 

Сибила Жекова, 1-ви Б клас – първо място

Лия Стоянова, 2-ри А клас – трето място

 

Национална олимпиада по математика, общински кръг

Виктор Каваклийски 4 клас - 21 точки /максимален резултат/

 

Националния математически турнир "Черноризец Храбър"

Калоян Маринов, 2-ри а клас - бронзов медал

 

Национален „20-ти Софийски турнир по математика“

Габриела Владова Михова 1Б клас – сребърен медал

Никол Владимирова Ампова 1Б клас – бронзов медал

Мартин Светославов Велинов 2Б клас – бронзов медал

Петър Петров Илиев 3Б клас – бронзов медал

14 грамоти за отлично представяне

 

Национално Коледното математическо състезание

Йоана Тодорова 1 клас 75 т. – златен медал

Габриела Михова 1 клас 75 т. – златен медал

Лъчезар Даскалов 1 клас 73 т. – бронзов медал

Кирил Стоичков ПК 72 т. – бронзов медал

Виктория Попова 3 клас 51 т. – бронзов медал

Силвия Дянкова 6 клас 45 т. – бронзов медал

17 отличия