Постижения в областта на българския език и литературата

Постижения в областта на българския език и литература през 2020/2021

 

Състезание “Стъпала на знанието. Български език и литература” , ноември 2020 год.

Божидара Николова - V клас - 50 т. - максимален резултат

Деян Георгиев - V клас - 50 т. - максимален резултат

Никола Аврамов - V клас -  50 т. - максимален резултат

 

Национално състезание по български език на сдружение „Любословие“ – 17.02.2021 год. 

Никола Калпакчиев  - I клас -  50 т.  - I място

Дария Маринова - I клас - 49 т. - II място

Мартин Чалъков - I клас - 49 т. - II място

Моника Димова - I клас - 49 т. - II място

Кирил Стоичков - II клас - 49 т. - II място

Венцислав Петров - I клас - 48 т. - III място

София Русинова - I клас - 48 т. - III място

Адриан Нгуен - II клас - 48 т. - III място

Бояна Илчева - II клас - 48 т. - III място

Йоана Радонова - II клас - 48 т. - III място

Кристиан Антов - II клас - 48 т. - III място

Стела Дянкова  - II клас - 48 т. - III място


 

Постижения в областта на българския език и литература през 2019/2020

 

“Аз обичам Черно море“- 2019 год. 

Андреа Маркова – VІ клас – Четвърта награда – Поезия

Албърт Шробсдорф – ІБ клас – За участие – Поезия

Ивайла Копоева – VБ клас – За участие - Проза

Петя Лозанова – VІ клас – За участие – Проза

 

ХІV Международен младежки конкурс „Звезди обсипят свода небесен“ – септември 2019 год.

Андреа Маркова – VІ клас – Специална награда – проза

Виктория Миткова – V клас – Специална награда - проза

Ивайла Копоева – V клас – Специална награда – проза

Стефан Банков – VІ клас – Специална награда – проза

Петя Лозанова – VІ клас – Първа награда – проза

Силвия Дянкова – VІІ клас – Първа награда – проза

Анастасия Боянова – VІ клас – Втора награда – проза

Карина Манолова – VІ клас – Втора награда – проза

Бояна Лазарова – VІІ клас – Втора награда – проза

Ателие „Метафора“ – Отличие за високи литературни достижения

 

Състезание “Стъпала на знанието. Български език и литература” , ноември 2019 год.

Рая Илиева - V клас - 50 т. - максимален резултат

Боряна Готова - V клас - 50 т. - максимален резултат

Анастасия Боянова - VI клас -  50 т. - максимален резултат

Анастасия Димитрова– VІІ клас -  50 т. - максимален резултат

Бояна Лазарова – VІІ клас - 50 т. - максимален резултат

Силвия Дянкова – VІІ клас - 50 т. - максимален резултат

 

Национално състезание по български език на сдружение „Любословие“ – финален кръг 2020 год. 

Яна Лобутова - I клас -  39 т.  - II място

Боряна Трендафилова - I клас - 38 т. - III място

Елица Тенева - I клас - 38 т. - III място

Цветозар Бангачев - I клас - 38 т. - III място

 

 

Постижения в областта на българския език и литература през 2018/2019

 

Национален литературен конкурс „Свобода или смърт“ – септември, 2018 год.

Ева Владимирова – Първа награда за поезия – VІІ клас

 

Международен литературен конкурс „Аз обичам Черно море” – октомври , 2018 год.

Андреа Маркова – V клас – Първа награда – Поезия

Силвия Дянкова – VІ клас – Първа награда – Проза

Йоана Христанова – VІІ клас – Първа награда - Проза

Димитър Ропанов – ІV клас – Втора награда – Проза

Ивайла Копоева – ІV клас – Трета награда – Проза

Карина Момчилова – V клас – Трета награда – Проза

Петя Лозанова – V клас – Трета награда – Проза

Бояна Лазарова – VІ клас – Трета награда – Проза

Стефан Банков – VІ клас – Трета награда – Проза

Специална грамота – ателие „Метфора“

 

ХІV Национален литературен конкурс „Златна есен – плодовете на есента” – октомври , 2018 год.

Христо Цонев – ІV клас – Специалната награда на конкурса 

Силвия Дянкова – VІ клас – Втора награда – проза 

Ателие за творческо писане „Метафора“ – Отличие за високи литературни постижения

 

VІ Национален литературен конкурс „Морето, морето, морето” – ноември , 2018 год.

Първа награда – Йоана Христанова – VІІ клас

Втора награда – Димитър Ропанов – ІV клас

Поощрителна награда – Бояна Лазарова – VІ клас

Поощрителна награда – Карина Момчилова – V клас

Специалната награда за учител наставник бе отредена на ръководителя на ателието за творческо писане „Метафора“ – г-жа Рени Стоичкова

 

Национален конкурс конкурс „От Коледа до Васильовден” – „Коледа е, стават чудеса“ – декември, 2018 год.

Андреа Маркова – V клас – Втора награда – Проза

Бояна Лазарова – VІ клас – Втора награда – Поезия

Анастасия Боянова – V клас – Трета награда – Проза

Стефан Банков – VІ клас – Поощрение - Проза

 

Международен конкурс „Дете се роди, Син ни се даде” – декември , 2018 год.

Анастасия Боянова – V клас - Голямата награда на конкурса– Проза

Бояна Лазарова – VІ клас - Голямата награда на конкурса- Поезия

 

Национален литературен конкурс „Моите детски мечти” – февруари , 2019 год.

Андреа Маркова – V клас - ІІ награда – Поезия

Ивайла Копоева – ІV клас – Поощрителна награда

 

VІ Национален литературен конкурс, посветен на поета Стамен Панчев – март, 2019 год.

Карина Момчилова – V клас - Първа награда – Проза

Христо Цонев – ІV клас – Втора награда – Проза

 

ІІІ Национален литературен конкурс „Писма до себе си” – април , 2019 год.

Анастасия Боянова – V клас – Поощрителна награда

Грамота за отлично представяне на ателието за творческо писане „Метафора“

 

VІ Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово” – април , 2019 год.

Карина Момчилова – V клас – Втора награда – Проза

Грамота за отлично представяне на ателието за творческо писане „Метафора“

 

Национален литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя” – май , 2019 год.

Виктория Миткова – ІV клас – Отличие – Проза

Анастасия Боянова – V клас – Отличие – Проза

Карина Момчилова – V клас – Отличие – Проза

Бояна Лазарова – VІ клас – Отличие – Проза

Ателие за творческо писане „Метафора“ – Отличие за високи литературни постижения

 

Национален литературен конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” – май , 2019 год.

Христо Цонев – ІV клас – Първа награда – Проза

Ния Манолова – ІV клас – Втора награда – Проза

Ивайла Копоева – ІV клас – Трета награда – Проза

Петя Лозанова – V клас – Трета награда – Проза

Андреа Маркова – V клас – Поощрителна награда – Проза

Карина Момчилова – V клас – Поощрителна награда – Проза

 

Национален литературен конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“ – май, 2019 год.

Карина Момчилова – Поощрителна награда

 

ІІ Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“ – май, 2019 год.

Карина Момчилова – V клас - Първа награда – Проза

Албърт Шробсдорф – ПК б – Втора награда – Поезия

 

ХХХVІ Национален литературен конкурс за детско творчество на БНР „Искри“

Анастасия Боянова – V клас – Сред наградените -  В този конкурс не се определя поредност на наградите.

 

VІ Национален ученически конкурс „Вазовата България“ – юни – юли, 2019 год.

Карина Момчилова – V клас – Втора награда - Проза

 

 

Постижения в областта на българския език и литература през 2017/2018

 

Националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“- финален кръг

Златен медал и максимален брой от 50 точки за Васил Рахнев. 

 

Национален литературен конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“

Първа награда за проза на Стефан Банков от 5 клас

Втора награда за проза на Андреа Маркова от 6 клас

 

ХVІ Национален литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя”

Трета награда за проза на Анастасия Боянова от 4 клас

Трета награда за есе на Васил Рахнев от 7 клас

 

V Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип “България в картини и слово”

Първо място за поезия на Васил Рахнев от 7 клас

Трето място за проза на Мартин Лозанов от 7 клас

 

VІІ Национален литературен конкурс за авторска приказка

Втора награда за Васил Рахнев от 7 клас

Поощрителна награда за Йоан Йоцев от 7 клас

Юбилеен V Национален литературен конкурс "Стамен Панчев"

Поощрителна награда за проза за Мартин Лозанов от 7 клас

 

Националният литературен конкурс „Моите детски мечти”

Втора награда в раздел "Поезия" за Андреа Маркова от 4 клас

Трета награда в радел"Проза" за Васил Рахнев от 7 клас

 

Националният литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя”

Първа награда в раздел „Проза" за Васил Рахнев от 7 клас

 

Национално състезание по БЕЛ „Любословие” 

“ЕСПА” на второ място сред софийските училища по брой награди от 1 до 4 клас с впечатляващ резултат от общо 13 награди:

5 първи, 6 втори и 2 трети, на финалния кръг на Националното състезание по български език "Любословие"

Над 85% от явилите се деца от «ЕСПА» се класират за втория кръг на националното състезание, Специални поздравления за участниците ни, постигнали максимален резултат от 50 тoчки:

  Ива Жайгарова, Калоян Маринов и Мари-Елен Соколова,  Виктория Топалова от 1Б кл и София Велинова от 2Б клас!

 

Националното състезание „Стъпала на знанието” 2017

Класирани за финалния кръг са :

Бояна Лазарова от 5 клас 

Ева Владимирова и Йоана Христанова от 6 клас 

Васил Рахнев от 7 клас е с максимален резултат от 50 т. от 410 седмокласника с максимален брой точки са оценени само седем ученика.

Тринадесет ученика от “ЕСПА” са класирани за втори кръг:

Александра Кендерова, Бояна Лазарова, Майкъл Мирванг и Мирослав Илиев от 5 клас

Антония Минкова, Георгия Маркова, Ева Владимирова и Йоана Христанова от 6 клас

Васил Рахнев от 7 клас  с максимален брой точки 50 т. , Вержиния Ачова, Елица Минкова Валентин Стоянов  и Мартин Лозанов от 7 клас

 

Първи национален ученически конкурс за разказ, стихотворение, есе и рисунка на тема „Роди се дете, Син ни се даде“

Специалната награда  за разказ“Роди се дете, Син ни се даде" за Йоана Христанова  от 6 клас

 

Национален конкурс „От Коледа до Васильовден” под надслов „По Коледа стават чудеса”

Първа награда в категорията „Проза „ за Георгия Маркова от 6 клас

 

Конкурсът „1000 стипендии” на фондация „Комунитас”

Стипендия за 2017/2018г. под формата на специална карта за закупуване на книги получиха:

Мартин Лозанов и Васил Рахнев от 7 клас

 

ХIII национално литературен конкурс „Златна есен – плодовете на есента 2017”

Втора награда в раздел „Поезия“ за Димо Табаков от 6 клас

 

Национален литературен конкурс”Морето, морето, морето”

В категория „Проза“:

Втора награда за Васил Рахнев от 7 клас

Трета награда за Йоана Христонова от 6 клас

Поощрителна награда за Георгия Маркова от 6 клас

 

Международен литературен конкурс „Аз обичам Черно море”

В раздел “Проза”: 

Трета награда за :

Андреа Маркова от 4 клас

Стефан Банков от 5 клас

Георгия Маркова от 6 клас

Йоана Христанова от 6 клас

Васил Рахнев от 7 клас

Четвърта награда за :

Силвия Дянкова от 5 клас

Антония Минкова  от 6 клас

Ева Владимирова от 6 клас

В раздел “Поезия”:

Четвърта награда за Андреа Маркова от 4 клас 

 

Aтелие по творческо писане „Метафора” към ЧСУ „ЕСПА” с ръководител Рени Стоичкова

Отличия за учебната 2017-2018 година:

Три специални награди за отлично цялостно представяне на  Ателие"Метафора:

Специална награда от Международния литературен конкурс «Аз обичам Черно море»

Специална награда от Международния младежки конкурс «Звезди обсипят свода небесен»

Специална награда от Националния литературен конкурс «Златна есен-плодовете на есентта»

 

    

 

Постижения в областта на българския език и литература през 2016/2017

 

ХІІ Международен младежки конкурс „Звезди обсипят свода небесен"

Първа награда за Ателието за творческо писане „Метафора” и неговия ръководител г-жа Рени Стоичкова

Първа награда за есе на Йоан Йоцев от 6 клас 

Първа награда за проза на Мартин Лозанов от 6 клас 

Втора награда за есе на Васил Рахнев от 6 клас

Поощрителна награда за Георгия Маркова, Йоана Христанова и Юлияна Ковачева от 5 клас

 

Националния литературен конкурс „Напред, науката е слънце”

Първа награда за есе на Васил Рахнев от 6 клас 

 

Националния литературен конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” 2017 година

Първа награда за проза на Кристофър Абрашев от 5 клас

Поощрителна награда за проза на Йоана Христанова от 5 клас 

 

ХVІІ Национален литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката Земя”

Първа награда за проза и втора награда за поезия спечели Ателието за творческо писане „Метафора”  за цялостното си представяне

С отличие е наградено и есето на  Емили Стоянова от 7 клас

 

ІV Национален литературен конкурс, посветен на героя и поета Стамен Панчев

В категория "Проза "

Втора награда за Васил Рахнев от 6 клас 

Четвърта  награда за Мартин Лозанов от 6 клас 

В категория "Поезия"

Трета награда за Димо Табаков от 5 клас 

 

Национален литературен конкурс "Коледа е, стават чудеса"

В категория "Проза"

Втора награда за Виолета Богданова от 7 клас 

Втора награда за Криста Лазарова от 7 клас

 

Национален конкурс „От Коледа до Васильовден" под надслов „По Коледа стават чудеса”

Втора награда за Виолета Богданова от 7 клас

Втора награда за Криста Лазарова от 7 клас

 

Първи национален ученически конкурс за разказ, стихотворение, есе и рисунка на тема:
 „Роди се дете, Син ни се даде“

Специалната награда за стихотворението “Рождество Христово”  за Йоана Христанова от 5 клас

 

ХІІ Национален Коледен конкурс за есе на тема "Молът, новата работилница на Дядо Коледа"

Специална награда - Васил Рахнев от 6 клас

Специлна награда -Мартин Лозанов от 6 клас

Първа награда- Емили Стоянова от 7 клас

Поощрителна награда -Криста Лазарова от 7 клас

 

Международния конкурс"Аз обичам черно море"

Първа награда за поезия- Йоана Христанова от 5 клас 

Трета награда за поезия - Карина Момчилова от 3 клас

Трета награда за поезия -Изабел Калчева от 3 клас 

Трета награда за поезия - Бояна Лазарова от 4 клас

Трета награда за поезия-Георгия Маркова от 5 клас

Четвърта награда за поезия - Анастасия Боянова от 3 клас 

Първа награда за проза - Васил Рахнев от 6 клас 

Втора награда за проза-Юлияна Ковачева от 5 клас 

Трета награда за проза - Миа Станева от 5 клас

 

Националния конкурс "Златна есен - плодовете на есента"
 
Втора награда- Юлияна Ковачева от 5 клас 
 
 
Стипендия на Криста Лазарова от 7 клас, участвала в конкурса "1000 стипендии" на авторитетната фондация "Комунитас"
 

Националния литературен конкурс"Морето, Морето, Морето"

Поощрителна награда - Васил Рахнев от 6 клас

 

Национално състезание по БЕЛ „Любословие"

Финален втори кръг;

Първо място:

Анастасия Боянова- 3 клас

Андреа Маркова - 3 клас

 Петя Лозанова - 3 клас

Второ място в националното класирането сред четвъртокласниците за Силвия Дянкова от 4 клас 

Първи кръг

Първо място:

Александра Любомирова от 1А клас

Владимир Кононенко от 1А клас

Деян Георгиев от 1А клас

Еда Басри от 1А клас

Калина Рахнева от 1А клас

Кристиан Николов от 1А клас

Никола Аврамов от  1А клас

Радост Иванова от 1А клас

Виктория Попова от 1Б клас

Даниела Цвяткова от 1Б клас

Елена Ненова от 1Б клас

Крис Ампов от  1Б клас

Мария Георгиева от 1Б клас

 Петър Илиев от 1Б клас

 София Велинова от 1Б клас

Второ място:

Йоана Стефанова от 1А клас

Божидара Николова от 1Б клас

Дария Крумова от 1Б клас

 Анастасия Боянова от 3 клас

 Петя Лозанова от 3 клас

Трето място:

Дариа Димитрова от 1А клас

Андреа Маркова от 3 клас

Даниел Калчев от 3 клас

Карина Момчилова от 3 клас

Александра Кендерова от 4клас

Денис Мирчев от  4 клас

Дея Денкова от 4 клас

Ирен Тодорова от 4 клас

 

Националното състезаниеСтъпала на знанието” 2016г.

Единадесет ученика от “ЕСПА” са класирани за втори кръг:

Димо Табаков от 5 клас

Антония Минкова от 5 клас

Ева Владимирова от 5 клас

Йоана Христанова от 5 клас

Васил Рахнев от 6 клас

Мартин Лозанов от 6 клас

Емили Стоянова от 7 клас

Калоян Илиев от 7 клас

Момчил Бъчваров от 7 клас

Валери Попова от 7 клас

Криста Лазарова от 7 клас

 

Постижения в областта на българския език и литерататурата през 2015/2016 г.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИКЛЮБОСЛОВИЕ”. 75% от децата от ЕСПА се класираха за втория кръг на състезанието!

І място – Яна Шиварова – 1 клас

                  Виктор Каваклийски – 1 клас

ІІ място – Антоан Ангелов – 1 клас

                    Илия Христанов – 1 клас

                    Рада Матева – 1 клас

ІІІ място – Александър Ангелов – 1 кл.

                     Борис Бабев – 1 клас

                     Димитър Ропанов – 1 клас

                     Елена Петкова – 1 клас

                     Симона Делибалтова – 7 кл.

ІV място – Андрея Дзивкова – 1 кл.

                      Георги Торнев – 1 кл.

V място – Ерик Абрашев – 1 клас

                    Велина Златева – 7 кл.

VІ място – Борис Михайлов – 1 кл.;

              &n