Формации и детски творчески групи

   Изключителна гордост за всяко дете е да бъде поканено в редколегията на вестник “ЕСПАР”, в  Детската делегация за посрещане на официални гости или в Детската делегация за пътувания по международни проекти.
   Детска редколегия на вестник "ЕСПАР" - участието в детската редколегия на вестник "ЕСПАР" създава умения на децата за работа в екип, координиране и разпределяне на отговорностите и насърчава любовта им към печатното слово. Като едни млади “журналисти” в тяхното полезрение попадат редица събития и те умело пишат статии, аргументират позицията си, интервюират гости на "ЕСПА", деца и родители и отразяват всяко едно събитие на училището по ярък и забележителен начин във вестника на "ЕСПА".
   Детска делегация за посрещане на официални гости - чести гости на нашето училище са едни от най-ярките представители на нашето съвремие - директори на образователни институции от цял свят, ректори на университети, учени, творци, посланици и дипломати. Тези срещи вдъхновяват децата и откриват пред тях нови светове, дават им увереност и самочувствие за свободно общуване. 
   Детска делегация за пътувания по международни проекти - едно от най-важните неща за детето са неговите приятели. Международната дейност на "ЕСПА" дава възможност на децата да пътуват по света, да опознаят и обикнат много страни, да се запознаят с връстници от целия свят и да създадат трайни и доказали се във времето приятелства. Всяко едно пътуване обогатява децата както културно, така и емоционално. Общуването на английски език с деца от цял свят ги прави уверени в техните знания.