Конкурси

(Календарен план до родители)

Състезателният принцип е заложен в основата на образованието и възпитанието на децата в "ЕСПА". Той дава възможност за реализация на естествения стремеж на човека за изява и формира умения у децата, необходими им да израстнат като конкурентноспособни личности. За постигането на образователните и възпитателни цели, които си поставяме, ние организираме годишни, месечни и седмични конкурси. Те стимулират активността на децата и поддържат интереса и стремежа им към трудолюбието.
 а) "Клас на годината" - класни;
 б) "Изискано хранене в трапезарията" – всеки преподавател;
 в) "Литературно творчество" –  Л. Рангелова;
 г) "Коледна украса на класна стая - класни, АОК;
 д) "Коледна картичка"- Р. Ивчева Б. Веселинова;
 е) "Сурвачка"- Р. Ивчева и Б. Веселинова;
 ж) "Мартеничка"- Р. Ивчева и Б. Веселинова;
 з) Национални и международни конкурси.