Културни инициативи

Децата от ателието по журналистика подготвят издаването на училищния вестник “ЕСПАР”.
Вокалната ни група под ръководството на акад.  Христо Недялков вече издаде два компактдиска.
Всяка година в чест на 24 май подготвяме изложби в столични галерии, на които представяме експозициите по авторските проекти на училището и от текущата работа през годината.
Ежегодният календар на "ЕСПА" е с детски рисунки.
Всяка учебна година завършва с  Акт - концерт, венец на детската творческа изява.