Културни седмици

Културните седмици са образователна инициатива по Второ равнище на Авторската образователна концепция на "ЕСПА". Провеждат се четири пъти в годината. В тях имаме за цел:
 - да разтоварим децата от ритъма на учебния процес, за да не се претоварват умствено;
 - да подпомогнем формирането на всестранни интереси и широка обща култура у възпитаниците на "ЕСПА".


Работа по I-во   равнище 
Не се преподава нов учебен материал.
Взетият до момента учебен материал се затвърждава с нестандартни методи – викторини, състезания, игри - в и между класовете.
Организираме учебните часове в блок, без сигнал за начало и край на часа.

Работа по II-ро   равнище
Надграждаме с енциклопедични знания  научната информация по всяка учебна дисциплина,
Обогатяваме кръгозора на децата по темата на културната седмица,
Организираме извънкласни прояви - срещи с видни представители на българската наука и култура; посещения на  музеи, галерии, изложби; театрални и музикални постановки, концерти;  организиране на  екскурзии и пленери; запознаване с архитектурни забележителности. 

Работа по III-то   равнище
Стимулираме работата на децата по творческите продукти на "ЕСПА",
В последния ден на културната седмица организираме петъчен празник на децата от "ЕСПА", като резултат от работата им по темата на седмицата.