Картички "Европа - през погледа на децата от ЕСПА"

» Поръчка на картичкиЙоанна Куприянова 8г.


Александра Чаушева 8г.


Лора Добрева 9г.


Сияна Безуханова 6г.


Савас Лука 10г.


Симон Варенчек 6г.


Мадлен Вацова 7г.


Николай Миланов 8 г.


Ана Мария Аврамова 6г.


Олимпия Симопулу 13г.


Златин Хрусафов 11г.


Марина Маринова 11г.


Олимпия Симопулу 13г.


Любомир Колев 7г.


Петър Илчев 11г.


Генчо Христакиев 8г.


Мила Артамонцева 12г.


Александър Ковачев 9г.


Кети Николова 10г.

» Поръчка на картички