Организация и финансови условия

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕСПА

 

При желание за кандидатстване в „ЕСПА” родителите е необходимо да попълнят „Формуляр за кандидатстване в ЕСПА”. 

* Формуляр за кандидатстване за детска градина /1-5 години/

* Формуляра за кандидатстване за училище /ПГ 5-6 годишни, 1-6 клас/

До три работни дни след заявеното желание ще потвърдим заявените дати за провеждане на приемната процедура и ще изпратим по e-mail необходимите документи за престоя на детето в “ЕСПА”. Приемна процедура се организира само за групите/класовете, в които има свободни места.

 

Попълването на формуляра за кандидатстване за нас означава, че родителят:

* се е запознал Авторската образователна концепция и образователната   стратегия на училището и е съгласен с механизмите за постигане на академичните стандарти на училището;

* запознал се е с битовите условия в “ЕСПА” и е заявил, че те го удовлетворяват; 

* желае детето му да бъде ученик в „ЕСПА” и респективно желае да сключи договор за обучение с ЧДГ “ЕСПА” ЕООД /за деца от 1 до 4 години/ или ЧСУ с РЧЕО “ЕСПА” ЕООД.

 

Приемната процедура за кандидатстване в „ЕСПА” се организира след заплащане от родителя на такса в размер на € 300 (триста евро), която покрива разходите по престоя на детето в училището по време на приемната процедура. Таксата не се възстановява без значение дали след приемната процедура бъде сключен договор за обучение или не бъде сключен такъв договор.

 

При прием на детето Договор за обучение се сключва до три дни след отправената покана за прием в “ЕСПА” с внасяне на гаранционна вноска - € 1500 /хиляда и петстотин евро/ и € 1000 /хиляда евро/ при две и повече деца от едно семейство. Гаранционната вноска гарантира мястото на детето до края на обучението му в “ЕСПА” и се приспада от последната дължима сума при завършване на 7-ми клас. 

Повече информация за таксите в “ЕСПА” и гаранционната вноска можете да намерите в формуляра “Училищни такси за учебната 2020/2021 г.” в сайта.

 

В случай, че родителят не сключи договор за обучение след изтичане на упоменатия тридневен срок, училище “ЕСПА” приема, че е налице отказ от страна на семейството и има право да предложи мястото на следващи кандидати в списъка на желаещите. 

 

Всяко записано в “ЕСПА” дете получава едно безплатно посещение на Funday.