Индивидуална учебна програма

В "ЕСПА" всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа. Според показаните дарования насочваме нашите възпитаници към дейности, които да им донесат истинско удовлетворение. "ЕСПА" е единственото училище в България, което изработва индивидуална учебна програма според талантите на всяко дете.