Международни проекти

Децата от ЕСПА работят по международния проект “Water - every drop counts” от учебната 2013/2014 година. В него училището си партнира с още шест европейски страни - Испания, Португалия, Гърция, Румъния, Турция и Хърватска. Целите, които си поставяме в работата по проекта са: обогатяване знанията на децата за водата във всички аспекти на нейното приложение, както и познанията за обичаите и традициите на страните-партньори. Официален език на проекта е английският, което дава изключителна възможност на нашите деца да усъвършенстват своите комуникативни умения и употреба на английски език в реален контакт.
Сътрудничеството с училища от различни страни създава приятелства за цял живот, учи децата на толерантност, предизвиква интереса им към спецификата на различните културни традиции.

Международните проекти  дават на децата на "ЕСПА" възможност да опознаят бита, културата и традициите на различни страни, да изградят приятелства с връстниците си по света.

Евроследи – Римско наследство
ЕВРОСЛЕДИ – РИМСКО НАСЛЕДСТВО - /2001-2004 година/
        
ПАРТНЬОРИ:
КОЛЕЖ “Д.МАРИЯ ПИЯ”, ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ,
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ФОРНЕЛИ”, КОРАТО, ИТАЛИЯ

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ:
Пътуваща изложбена експозиция, картички, дипляна, компактдиск, каталог.
Изложбата гостува в Италия, Португалия, Франция и Белгия.
 

ВИЗИТИ:
Април, 2001г. - директорска визита в Португалия;
Октомври, 2001г. - работна среща в България;
Декември, 2001г. - директорска визита в Италия;
Юни, 2002г. - делегация от 4 учители и 8 ученици в Португалия;
Юни, 2003г. - делегация от 3 учители и 8 ученици в Португалия;
Юни, 2004г. - делегация от 3 учители и 8 ученици в Италия;
 


Замъци, катедрали и манастири

ЗАМЪЦИ, КАТЕДРАЛИ, МАНАСТИРИ - /2002-2003 ГОДИНА/

ПАРТНЬОРИ:
Държавна гимназия “А. ОРИЯНИ”, Корато, Италия

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ:
компактдиск, филм за българските манастири, интернет страница

ВИЗИТА:
Май, 2003г. - делегация от 2 учители и 14 ученици в Италия


Децата на Европа заедно за опазване на планетата

ДЕЦАТА НА ЕВРОПА - ЗАЕДНО ДА ПОЧИСТИМ ПЛАНЕТАТА  - /2001-2002 година/
            
ПАРТНЬОРИ:
Училище “Подставова” 50, Честохова, Полша,
Начално училище “ Aмерико Веспучи”, Mилано, Италия
 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТ:
Видео филм

ВИЗИТИ:
Ноември, 2001г. - работна среща в България,
Май, 2002г. - делегация от 4 учители и 8 ученици в италия

 

Европейската водна мрежа

W@TERNET - /2003-2005 година/

ПАРТНЬОРИ:
Колеж “Борис Виан”, Дункерк, Франция,
14-та гимназия в Перистери, Атина, Гърция,
i.c.”Diotti”, Касалмаджиоре, Италия,
колеж “Mare de deu de montserrat”, Каталуня, Ипания,
училище “Фунаесдален”, Фунаесдален, Швеция
 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ:
интернет страница, CD

ВИЗИТИ:
Май, 2004Г. - Делегация от 2 учители и 4 ученици във Франция,
Март, 2005г. – Делегация от 2 учители и 7 ученици в Италия


”HEALTHY FRIENDLY COOKING- POT”  /2008-2010/

В последния международен проект, по който "ЕСПА" работи от две години, ”HEALTHY FRIENDLY COOKING- POT” темата е  здравословното хранене и традиционните храни и обреди, свързани с него. По този проект си партнираме с 6 европейски страни – Полша, Испания, Уелс, Гърция, Турция и Румъния. Дейности и творчески продукти, които изработваме с децата, са готварска книжка с традиционни рецепти, презентация на билките на България, презентация на традиционни обреди и практики, свързани с големите християнски празници Коледа и Великден.

В рамките на този проект децата на "ЕСПА" имат възможност да посетят едни от най-интересните в културно и архитектурно отношение страни и да обменят ценен опит със своите връстници.

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ:
Книга с рецепти, интернет страница, CD

ВИЗИТИ:
2009г. - визита на учители от "ЕСПА" в Гърция,
2009г. - визита на учители от "ЕСПА" в Полша,
2010г. - визита на учители в Испания,
2010г. - работна среща в България,
2010г. - визита на деца в Турция,
2010г. - визита на деца с от "ЕСПА" в Уелс,