Авторска образователна концепция

"ЕСПА" е единственото училище в България, което работи по Авторска образователна концепция. Множеството уникални образователни и културни инициативи по АОК правят "ЕСПА" любимо място за децата и ги изграждат  като енциклопедични личности със знания и любопитство към света.
 Учебната работа е съобразена с всички изисквания на МОМН, но тя следва ежедневно уникалната концепция на училището, организирана в три образователни равнища: 

Първо образователно равнище - задължителната учебна подготовка по изискванията на МОМН.
Второ образователно равнище - надграждаща информация по всяка учебна дисциплина; уникални учебни дисциплини и образователни инициативи по АОК за обогатяване кръгозора на децата във всички сфери на човешкото познание.

Трето образователно равнище - развитие дарованията на децата: работа в ателиетата, студията и индивидуални занимания по инструмент.

Уникалната авторска образователна концепция на училище "ЕСПА" е насочена към изграждане на такава палитра от умения и качества,  която ще подпомогне нашите възпитаници в тяхната най-добра реализация. Тя им дава възможността да израснат като творчески, успешни и щастливи личности, конкурентни на връстниците си по света. В "ЕСПА" учим децата на труд и постоянство, стимулираме ги за активна учебна и творческа дейност. Те добиват умения за работа в екип и организационен опит. Енциклопедичните знания им дават самочувствие на знаещи и можещи личности.