Трето образователно равнище

В "ЕСПА" откриваме таланта на всяко дете и се стремим да го развиваме максимално. Децата от детска градина "ЕСПА" участват във всички културни инициативи на училището в чест на 24 май - вокално-инструментален концерт и художествена изложба.

Индивидуални занимания по инструмент
От ранна възраст децата в "ЕСПА" имат възможност да развиват своя музикален и артистичен талант в индивидуални занимания по инструмент. Те могат да посещават часовете по пиано и солфеж. На традиционния инструментален концерт в края на годината малките артисти се представят и пред публика.

Вестник “Мини Еспар”
Вестникът излиза четири пъти годишно и отразява богатия живот на децата в Детска градина "ЕСПА".
Той е изпъстрен с техните рисунки .

Посещения
Децата от "ЕСПА" посещават ежеседмично:  
- театрални постановки и концерти;
- музеи и църкви;
- исторически и архитектурни забележителности на столицата.

През летния сезон - разходки в паркове и излети:   
- южен парк; Борисова градина;   
- зоологическа градина;
- басейни;
- излети на Витоша.

Развлекателни дейности:
Кабинет по психомоторика;
Презентационен кабинет;
Интерактивен кабинет;
Компютърна зала;
Стая на приказките;
Сюжетно-ролеви игри;
Игри на открито.

Система за поощрения
 Класацията “Дете на месеца” е част от системата на "ЕСПА" за стимулиране трудолюбието на децата, тяхното участие в учебната работа, както и културата им на поведение в детската градина.
Знак за поощрение на децата за активността и положените усилия по време на учебните часове в детската градина е стикер. Той се дава по преценка на всеки преподавател във всеки един час. Освен в учебната работа децата се оценяват още и по време на режимните моменти по програмата на детската градина. Оценяването се осъществява по следните критерии.
 

Критерии за оценка:  
В учебния час:
-активност по време на учебния процес;
-успеваемост в учебните занимания;
-грижа към учебните помагала и пособия;
-взаимоотношения и общуване с останалите деца;
-дисциплина по време на часа.

В режимните моменти:
-изискани маниери на масата;
-правилно използване на приборите;
-дисциплина по време на хранене;
-поведение по време на тоалет.

Организация:
-Всеки преподавател в края на учебния час дава оценка на децата по представените критерии с малък стикер. 
-Приз “Дете на месеца” получава детето, събрало най-много стикери за изминалия месец.