Чуждоезиково обучение

"ЕСПА" е единствената детска градина в България, в която децата изучават два западни езика още от първа група: английски, немски и испански език. При следване на пълния цикъл на обучение - от детската градина до седми клас гарантираме усвояването  им, установено с международен сертификат.
Разнообразието от езикови дейности: игровият подход при натрупването на лексика, интерактивните методи, музикалният английски, испански и немски език  превръщат чуждия език в естествена среда за развитие на децата от "ЕСПА".
В първа и втора група английски, испански и немски език  се изучават равностойно - по 10 уч. ч. седмично. В трета и четвърта група часовете по английски език са 16 уч. ч. седмично, 4 уч. ч. интерактивен и 2 уч. ч. музикален английски език. Вторият западен език е по 6 уч. ч.
Още от четвърта група децата работят с оригинални помагала . Super Minds Starter е учебна система на Cambridge University Press, разработена за обучението в ранна възраст.Тя развива умения за логическото мислене и паметта.Обогатява креативността с разнообразни изобразителни и приложни дейности, които визуализират усвояването на чуждия език. Letterfun на Express Publishing e любимо букварче, което дава на децата познания в начално четене и писане. Тематичните герои от учебника са забавни и интересни за децата, диалозите, ролевите ситуации и граматичните единици са въведени по начин, напълно приемлив и разбираем за децата.


   
 

Интерактивни часове по английски, испански и немски език
Те имат за цел да надграждат знанията на децата по нестандартен начин, с помощта на новаторски интерактивни методи в обучението по чужд език. Тези часове се провеждат в специално оборудван езиков кабинет. Използват се най-модерните мултимедийни продукти, съобразени с възрастта и езиковото ниво на децата. От учебната 2009 -2010 г. децата от детската градина на  "ЕСПА" имат привилегията
да ползват най-модерната  интерактивна  дъска Active board за обучение по английски език на Longman center. Тя дава възможност часовете по английски език да са още по-забавни, по-интересни и ефективни.


Уникални чуждоезикови инициативи
Празници на  английския език
В края на всяка учебна година децата от детската градина демонстрират наученото по чужди езици на специално организирани празници. Те общуват свободно, разиграват ситуации, пеят и представят етюди на английски, испански и немски език.

Курс по разговорен английски език с преподавател - носител на езика
Водени от принципа, че чужд език се учи най-добре в естествена езикова среда, в "ЕСПА" винаги се стремим да осигуряваме на нашите възпитаници възможност да се докоснат до преподаватели – носители на езика.  По този начин те от малки развиват усет към чуждия език и опознават неговите тънкости и богатство.
От учебната 2011 – 2012г. и за децата от детската градина сме организирали специализиран курс по разговорен английски език с преподавател – носител на езика. Неговата цел е да създава у децата комуникативни навици и умения, да ги подпомогне да се отпуснат в говоренето на английски език в неформална среда.
 

English in Action

Училище ЕСПА е в сътрудничество с една от най-престижните образователни институции във Великобритания в областта на езиковото обучение Cambridge Edication Group. Вече осма поредна година Преподаватели англичани работят с децата на ЕСПА. Изключение в политиката на Cambridge Edication Group e включването в курса на деца под 7 годишна възраст, което те правят единствено за детската градина на ЕСПА. Курсът English in Action е уникална програма, насочена към развиване на комуникативните умения на децата по английски език и повишаване тяхното езиково ниво и увереност в общуването.

Пролетен чуждоезиков лагер с преподаватели от Великобритания
От учебната 2009-2010г. децата от 3 и 4 група имат уникалната възможност да участват в езиковия курс на Cambridge Education Group. Заниманията се провеждат два пъти в годината в следните периоди: първите седмици на месец април и първите две седмици на мсесец юли. По време на езиковия лагер децата имат занимания с преподавателите от Великобритания по програмата English in Action.

Всяко ниво по програмата надгражда предходното и е структурирано по начин, който развива базовите умения - говорене, разбиране и четене. Всеки ден от курса насочва вниманието на децата върху различна тема, като ги провокира да мислят на английски език и ги приобщава към естествената езикова среда. Като част от дейностите в часовете са включени: комуникативни игри, театър, състезателни игри, приложни дейности, които дават възможност на децата да бъдат активни и мотивирани в ученето и неусетно да упражняват и развиват своите знания по английски език.