Организация на живота

 В "ЕСПА" сме постигнали уникална организация на работа, която не позволява децата да се претоварват умствено. Учебната програма и дневният режим на всяка група са съобразени с възрастта на децата, техните естествени нужди и възможности. Детската градина работи с деца от 2 до 6 годишна възраст.