Учебен ден

В "ЕСПА" чрез  редуване на блокове на  учебна дейност и разтоварващ блок с активен спорт и изкуства постигаме усвояването на сериозен обем от знания  без децата да се претоварват умствено. В сутрешния блок организираме  задължителните учебни занятия по МОМН и чужди езици, а  в следобедните часове - разтоварващия блок с изкуства и спорт.

Равновесието, което е характерна черта на обучението в ЕСПА, изисква децата да съчетават ежедневно предучилищната подготовка със спортна програма и занимания по изкуства. При организацията на седмичното разписание винаги се водим от принципа да използваме ползотворно деня, активността и вниманието на децата през различните часови пояси.

Детската градина работи от 08:00 часа до 18:00 часа.

Учебните занимания в ЕСПА започват точно в 8:45 и продължават до 17 часа.

Сутрешните занимания през всеки един ден са предвидени за основните предмети - родна реч, математика и английски език.

Следобедните занимания са предвидени за интерактивни дейности и с напредването на деня те отстъпват място на разтоварващия блок  с развлекателни дейности по изкуства и спорт.

Тази организация в рамките на учебния ден позволява на децата да получат всичко: знания, спорт, игри и възможност за развитие на талантите си.