Учителски екип

  Според нас компетентен е посветеният на работата си преподавател с отворен и търсещ ум. Той е висококвалифициран, опитен и готов да приеме изискванията и предизвикателствата на живота. Неговото самосъзнание е насочено към личностното израстване на децата и това стои в основата на хармоничното съжителство като едно семейство между учители и ученици в малката общност, наречена "ЕСПА". Благодарение на своята репутация, "ЕСПА" се ползва с привилегията да привлича първокласни преподаватели и специалисти от всяка научна област.
Уникално за организацията на учебно-възпитателния процес в "ЕСПА" е, че всяка учебна дисциплина  се води от преподавател-специалист с най-високия за България образователен ценз в съответната специалност.
Oтличните резултати в учебната работа постигаме благодарение на висококвалифицираните преподаватели; тяхната системна подготовка за всеки учебен час, съчетана с малкия брой деца в група и използването на съвременни интерактивни методи на работа.

 

Звено от методически ръководители по всяка учебна дисциплина – експерти по образованието ежедневно работи за повишаване качеството на учебния процес чрез посещение на уроци и обсъждането им.

Към училището е привлечен широк консултантски екип от учени, който изготвя тестовете за измерване на резултатите на децата в учебната работа и работи за повишаване квалификацията на учителите чрез обучителни семинари.

 

Директор: Петя Нанова
Предучилищна подготовка 1-3 гр.: Цветана Моравска
Предучилищна подготовка 4 гр.: Вяра Манджукова
Английски език - Латинка Стоянова
Интерактивен английски език - Латинка Стоянова
Музикален английски език - Латинка Стоянова и Мария Симеонова
Разговорен английски език - Константин Спасов
Немски език - Венелин Пиперов
Испански език - Нора Обандо
Изобразително изкуство, приложни дейности - Руска Иванова
Музика - Мария Симеонова
Народни танци -Таня Илиева
Класически балет - Джулия Ромеова
Тенис - треньори от Тенис академия 'Малинова долина"
Плуване - Габриела Цонкова
Катерене - Калина Гърбов
Пластика - Теодора Василева
Спортни игри - Теодора Василева

Индивидуални занимания

Пиано - Петя Нанова.

Логопед - Деница Шарланова