Учебна седмица

Уникална част от Авторската образователна концепция на училището е разтоварващият ден сряда. В средата на седмицата сме осигурили на децата богата програма по изкуствата и активен спорт. Този отдих в средата на седмицата осигурява възможност за активна учебна дейност през следващите два учебни дни.


    

 

Учебна програма и норматив

 

ПЪРВА ГРУПА:

Учебна дейност:

 
Предучилищна подготовка

Родна реч - 3 уч. часа

Математика - 3 уч. часа

Природен свят - 1 уч. час

Социален свят - 1 уч. час

Чуждоезиково обучение

Английски език  - 14 уч. часа

-английски език - 9 уч. часа

-интерактивен английски език - 4 уч. часа

-музикален английски език - 1 уч. час

  

Разтоварващ блок:

 
Изкуства

Приложни дейности - 2 уч. часа
Музика - 2 уч. часа

Спорт

Спортни игри

Подвижни игри

Дидактични игри
Сюжетно-ролеви игри

Игри на открито

 

 

 

ВТОРА ГРУПА:

Учебна дейност:

 
Предучилищна подготовка

Родна реч - 4 уч. часа

Математика - 4 уч. часа

Природен свят - 2 уч. часа

Социален свят - 1 уч. час

 

 

Чуждоезиково обучение

Английски език  - 12 уч. часа

-английски език - 8 уч. часа

-интерактивен английски език - 3 уч. часа

-музикален английски език - 1 уч. час,
-разговорен английски език - 2 уч. часа

Немски език - 8 уч.часа

Испански език - 8 уч.часа

 

Разтоварващ блок:

 
Изкуства

Изобразително изкуство - 2 уч. часа

Приложни дейности - 2 уч. часа

Музика - 2 уч. часа

Спортни тренировки

Плуване - 1 уч. час

Пластика - 1 уч. час

 

Дидактични и сюжетно-ролеви игри:

Спортни игри

Подвижни игри

Игри на открито

 

 

ТРЕТА ГРУПА:

Учебна дейност:

 
Предучилищна подготовка

Родна реч - 4 уч. часа

Математика - 4 уч. часа

Природен свят - 2 уч. часа

Социален свят - 1 уч. час

Уникални учебни дисциплини

по второ равнище от АОК:

Групи четене - 4 уч. часа

Чуждоезиково обучение

Английски език  - 12 уч. часа

-английски език - 9 уч. часа

-интерактивен английски език - 2 уч. часа

-музикален английски език - 1 уч. час

Немски език - 6 уч.часа

Испански език - 6 уч.часа

 

Разтоварващ блок:

 
Изкуства

Изобразително изкуство - 1 уч. час

Приложни дейности - 1 уч. час

Музика - 3 уч. часа

Балет - 3 уч. часа

Народни танци - 1 уч. час

Спортни тренировки

Плуване - 1 уч. час

Катерене - 2 уч. часа

Пластика - 1 уч. час

 


Дидактични и сюжетно-ролеви игри:

Спортни игри

Подвижни игри

Игри на открито

 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА:

Учебна дейност

 
 Предучилищна подготовка

Родна реч - 4 уч. часа

Математика - 4 уч. часа

Природен свят - 2 уч. часа

Социален свят - 2 уч. часа

Уникални учебни дисциплини

по второ равнище от АОК:

Групи четене - 4 уч. часа

 

 

Чуждоезиково обучение

Английски език  - 15 уч. часа

-английски език - 9 уч. часа

-интерактивен английски език - 3 уч. часа

-музикален английски език - 1 уч. час,
разговорен английски език - 2 уч. часа

Испански език - 6 уч.часа

испански език - 4 уч. часа

интерактивен испански език - 1 уч. час

музикален испански език - 1 уч. час

Разтоварващ блок

 
Изкуства
Изобразително изкуство - 2 уч. часа
Приложни дейности - 1 уч. час
Музика - 3 уч. часа
Балет - 3 уч. часа
Народни танци - 1 уч. час 
Спортни тренировки

Плуване - 1 уч. час

Тенис - 1 уч. час 

Катерене - 2 уч. часа

Лека атлетика - 1 уч. час

Дидактични и сюжетно-ролеви игри
Спортни игри
Подвижни игри
Игри на открито