Учебна година

През учебната година умело редуваме учебни с разтоварващи седмици. Според Авторската образователна концепция на "ЕСПА" децата имат една разтоварваща седмица на всеки 5-6 учебни седмици под формата на лагери сред природата – зелено, бяло, синьо училище, пролетен и летен чуждоезиков лагер или културни седмици, в които не се преподава нов материал, а само се затвърждава старият.

 
   


 

 При заявено желание от страна на родителите детската градина на "ЕСПА" ще организира учебни занимания в периодите: 16-31.07 и 03-14.09

 

 

Начало на учебна година: 15.09

Край на учебна година: 15.07

 

ЛАГЕРИ, ВАКАНЦИИ В ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕСПА"

Септември зелено училище
Декември коледна ваканция
Февруари ски училище
Март ски училище
Април пролетен чуждоезиков лагер
с преподаватели от Великобритания
Юни синьо училище
Юли летен чуждоезиков лагер
с преподаватели от Великобритания 

*Конкретните дати се актуализират всяка година