Седмични тренировки

Плуване - /за деца навършили 3 г./;
Тенис - /за 4 група/.