Отбори по математика и математически паралелки

   "ЕСПА" е единственото частно училище, което организира за децата с изявен математически талант отбори по математика още от първи клас. Децата от четвърти, пети и шести клас работят в математически паралелки с норматив от часове, покриващ норматива на математическите паралелки в специализираните училища. С децата по математика работят елитни преподаватели, извоювали своя авторитет със златните медали на възпитаниците си на международни състезания. Под тяхно ръководство децата изграждат стабилна основа от знания и умения по математика, по теми и типове задачи извън програмата на МОМН за съответния клас. Редовното участие в междуучилищните и национални математически състезания през годината спомага за укрепване на самочувствието на децата и добиването на повече опит и увереност. Гордеем се с резултатите на нашите талантливи математици, които ги нареждат до връстниците им от математическите паралелки в страната.