Постижения в математиката през учебната 2010-2011

2010 октомври – Национално математическо състезание “Хитър Петър”, гр. Габрово
 - 3-то място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - 8-мо място - Иван Белянов, 3 клас
 - 12-то място - Данаил Иванов, 7 клас
 - 17-то място - Николай Бъчваров, 3 клас
 - 17-то място - Петър Табаков, 4 клас
 - 19-то място - Илия Джамов, 6 клас


2010 октомври - Дванадесети софийски математически турнир
 - 3-то място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 Отлично представяне:
 - Лиана Антонова, 5 клас
 - Даниел Данов, 5 клас
 - Филип Назаров, 2 клас
 - Карина Карагьозова, 3 клас
 - Стефани Стоименова, 5клас


2010 ноември - Националното математическо състезание “Черноризец Храбър”, гр.София
 - 3-то място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 Отлично представяне:
 - Петър Цикалов, 3 клас
 - Петър Табаков, 4 клас
 - Емануил Николов, 5 клас
 - Виолета Дончева, 6 клас
 - Данаил Иванов, 7 клас


2010 декември - Националното математическо състезание “Иван Салабашев”, гр.София
 - 1-во място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - 3-то място - Николай Бъчваров, 3 клас
 - 3-то място  - Данаил Иванов, 7 клас
 - 4-то място  - Лиана Антонова, 5 клас
 - 6-то място - Александър-Йоан Попов, 2 клас
 - 6-то място - Филип Назаров, 2 клас
 - 6-то място - Иван Белянов, 3 клас
 - 6-то място - Карина Карагьозова, 3 клас
 - 6-то място - Петър Табаков, 4 клас
 - 6-то място - Даниел Данов, 5 клас
 - 7-мо място - Лора Янчева,  3 клас
 - 7-мо място - Доника Спасова, 5 клас
 - 7-мо място - Генчо Христакиев, 7 клас
 - 8-мо място - Емануил Николов, 5 клас
 - 8-мо място - Елица Панковска, 6 клас
 - 9-то място - Анастасия Балабанова, 2 клас
 - 9-то място - Мартин Минчев, 3 клас
 - 9-то място - Стефани Стоименова, 5 клас


2010 декември – Коледно математическо състезание, гр.София
 - 1-во място - Анжела Антонова, 1 клас
 - 1-во място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - 2-ро място - Лиана Антонова, 5 клас
 - 3-то място – Криста Лазарова, 1 клас
 - 3-то място –  Лилия Ночева, 1 клас
 Отлично представяне:
 - Никола Иванов, 1 клас
 - Александър Георгиев, 1 клас
 - Любомира Иванова, 1 клас
 - Николай Златков, 1 клас
 - Борислав Тодоров, 1 клас
 - Виолета Богданова, 1 клас
 - Петър Табаков, 4 клас
 - Мишел Серова, 6 клас
 - Елица Панковска, 6 клас
 - Генчо Христакиев, 7 клас


2011 март - XXX Зимни математически състезания, гр. Бургас
 - 6-то място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - 10-то място - Отборът на ЧСОУ „ЕСПА” от 4-ти клас
 - 13-то място - Мадлена Вацова, 3 клас
 - 14-то място - Мартин Минчев, 3 клас
 - 15-то място - Дàниел Данов, 5 клас
 - 16-то място - Елица Панковска, 6 клас
 - 19-то място - Лиана Антонова, 5 клас


2011 март - Първият кръг на международно математическо състезание ”Европейско кенгуру”, гр. София
 Отлично представяне:
 - Александър Попов, 1 клас
 - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - Александра Шаранкова, 4 клас
 - Мадлена Вацова, 4 клас
 - Петър Табаков, 4 клас
 - Даниел Данов, 5 клас
 - Стефани Стоименова, 5 клас
 - Борис Илиев, 6 клас
 - Лора Добрева, 6 клас
 - Елица Панковска, 6 клас
 - Виолета Дончева, 6 клас
 - Никола Георгиев, 6 клас
 - Юлиян Бонзов, 6 клас


2011 март - Областен кръг на LX Математическа олимпиада
*Максималния брой точки за всички възрастови групи е 21 точки.
 - Елица Панковска, 6 клас – 18 точки - отличена с грамота
 - Лиана Антонова,  5А клас – 11 точки
 - Александра Шаранкова, 4 клас – 9 точки
 - Мартин Минчев, 4 клас – 7 точки


2011 март - Трето национално математическо състезание
„Роман Хайнацки”, гр. Ямбол
 - II премия - Елица Панковска, 6 клас
 - III премия - Дàниел Данов, 5 клас
 - III премия - Лиана Антонова, 5 клас
 - III премия - Ивайло Стоянов, 3 клас


2011 април – Великденско математическо състезание, гр. София
 - 1-во място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - 1-во място - Данаил Иванов, 7 клас
 Отлично представяне:
 - Димитър  Николов, 1 клас
 - Надежда Спасова, 1 клас
 - Филип Назаров, 2 клас                        
 - Иван Белянов, 3 клас
 - Ивана Фингарова, 3 клас
 - Петър Цикалов, 3 клас
 - Мартин Минчев, 4 клас                 
 - Елица Панковска, 6 клас
 - Ирина Цапрева, 7 клас
 - Генчо Христакиев, 7 клас
 - Марио Ивчев, 7 клас

2011 май - XVI Национален математически турнир „Академик Кирил Попов”, гр. Шумен           
 - 1-во място - Ивайло Стоянов, 3 клас
 - 3-то място - Отборът на ЧСОУ „ЕСПА”от 3-ти клас / Ивайло Стоянов, Иван Белянов, Лора Янчева, Петър Цикалов/


2011 май - VII математическо състезание на Първа частна математическа гимназия, гр. София
 - 2-ро място - Николай Бъчваров, 3 клас
 Отлично представяне:
 - Лора Янчева, 3 клас
 - Петър Табаков, 4 клас
 - Дàниел Данов, 5 клас