Постижения в математиката през учебната 2013-2014

XVII Математически турнир „Акад. Кирил Попов”1 гр. Шумен

Индивидуално състезание

I място – Давид Цаков – 2Б клас

III място – Преслав Георгиев – 2Б клас

III място – Васил Рахнев – 3 клас

IV място – Йоан Йоцев – 3 клас

Отборно състезание

II място – отбора на 2 клас на училище ЕСПА

Давид Цаков

Преслав Георгиев

Диана Атанасова

 

Великденско математическо състезание

I място – Васил Рахнев – 3 клас

Отлично представяне за:

Силвия Дянкова – 1Б клас

Давид Цаков – 2Б клас

Преслав Георгиев – 2Б клас

Ивайло Стоянов – 6 клас

Николай Бъчваров – 6 клас

 

Международен математически турнир „Математика без граници” – пролетен кръг

Златен медал – Стефани Найденова – 1Б клас

Златен медал – Давид Цаков – 2 клас

Златен медал – Ивайло Стоянов  – 6 клас

Сребърен медал – Георги Гайдов – 1А клас

Сребърен медал – Силвия Дянкова – 1Б клас

Сребърен медал – Стефани Сярова – 1Б клас

Сребърен медал – Даниел Янчев – 2Б клас

Сребърен медал – Преслав Георгиев – 2Б клас

Сребърен медал – Васил Рахнев  – 3 клас

Сребърен медал – Мартин Лозанов – 3 клас

Бронзов медал – София Бояджиева – 1Б клас

Бронзов медал – Йоан Йоцев  – 3 клас

Бронзов медал – Николай Бъчваров  – 6 клас

 

Международен математически турнир „Математика без граници” – финален кръг

Първо място в отборното класиране за отбора на 3-ти клас - Йоан Йоцев, Мартин Лозанов, Иво Иванов

Пролетни математически състезания 2014, гр. Русе

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

Отлично представяне за Николай Бъчваров – 6 клас

 

Математическо състезание „Европейско кенгуру”

I място – Стефани Найденова  – 1Б клас

I място – Васил Рахнев – 3 клас

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

II място – София Бояджиева  – 1Б клас

II място – Давид Цаков  – 2Б клас

III място – Силвия Дянкова – 1Б клас

III място – Симона Делибалтова – 5 клас

 

 

Национално математическо състезание „Роман Хайнацки”

I място – Мартин Лозанов  – 3 клас

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

III място – Васил Рахнев – 3 клас

I премия – Давид Цаков – 2Б клас

I премия – Преслав Георгиев – 2Б клас

I премия – Лора Янчева – 6 клас

III премия – Даниел Янчев – 2Б клас

III премия – Мила Атанасова – 2Б клас

III премия – Иво Иванов – 3 клас

Международен математически турнир „Математика без граници” – зимен кръг

Златен медал – Давид Цаков – 2 клас

Златен медал – Васил Рахнев  – 3 клас

Златен медал – Йоан Йоцев  – 3 клас

Златен медал – Ивайло Стоянов  – 6 клас

Златен медал – Лора Янчева  – 6 клас

Сребърен медал – Мартин Лозанов – 3 клас

Сребърен медал – Криста Лазарова – 4 клас

Сребърен медал – Николай Бъчваров  – 6 клас

Бронзов медал – Кирил-Александър Стоилов – 2Б клас

Бронзов медал – Велина Златева – 5 клас

Бронзов медал – Константин Гайдаров – 6 клас

 

Коледно математическо състезание

I място – Силвия Дянкова – 1 клас

I място – София Бояджиева – 1 клас

I място – Давид Цаков  – 2 клас

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

II място – Лора Янчева – 6 клас

III място – Жана Динова  – 1 клас

III място – Васил Рахнев  – 3 клас

 

Национална олимпиада по математика

Общински кръг

I място – Александър Георгиев  – 4 клас

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

Класирани за областния кръг

Момчил Бъчваров – 4 клас

Николай Бъчваров – 6 клас

Ивана Фингарова – 6 клас

Лора Янчева – 6 клас

Калоян Лазаров – 6 клас

Ема Атанасова – 6 клас

Петър Табаков – 7 клас

Областен кръг

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

 

Математическо състезание „Иван Салабашев”

I място – Ивайло Стоянов – 6 клас

The 4th World Mathematics Team Championship в Пекин.
Отборът на ЕСПА, от шести и седми клас, се завърна с поощрителна награда и плакет от международното математическо състезание
The 4th World Mathematics Team Championship в Пекин.
Лора Янчева – 6 клас
Карина Карагьозова – 6 клас
Ивайло Стоянов – 6 клас
Николай Бъчваров – 6 клас
Петър Цикалов – 6 клас
Петър Табаков – 6 клас
 

ХХІІ Софийски математически турнир
Отлично представяне за:
Силвия Дянкова – 1Б клас
Васил Рахнев – 3 клас
Мартин Лозанов – 3 клас
Ивайло Стоянов – 6 клас

ХІІІ регинален математически турнир, гр. Кърджали
І място – Васил Рахнев – – 3  клас
ІІ място – Мартин Лозанов – 3 клас

Математически турнир „Черноризец Храбър” – 1 ноември 2013 г.
І място – Васил Рахнев – 3  клас
І място – Ивайло Стоянов – 6  клас
ІV място – Мартин Лозанов – 3  клас

Математическо състезание „Хитър Петър”, гр. Габрово
І място – Васил Рахнев – 3  клас
І място – Йоан Йоцев – 3  клас
ІІ място – Преслав Георгиев – 2Б клас
ІІ място – Мартин Лозанов – 3  клас