Постижения в математиката през учебната 2015-2016

Постижения в математиката през учебната 2015-2016

Международен математически турнир „Математика без граници

Общо 32 златни, 35 сребърни и 22 бронзови медала от трите предварителни кръга

Есенен кръг – 2015 г.

Златен медал - Карина Момчилова – 2 клас

Златен медал - Андреа Маркова – 2 клас

Златен медал - Анастасия Боянова – 2 клас

Златен медал - Петя Лозанова – 2 клас

Златен медал - Давид Цаков – 4 клас

Златен медал - Йоан Йоцев – 5 клас

Златен медал - Васил Рахнев – 5 клас

Златен медал - Мартин Лозанов – 5 клас

Сребърен медал - Даниел Калчев – 2 клас

Сребърен медал - Йоана Николова – 2 клас

Сребърен медал - Стефани Сярова – 3 клас

Сребърен медал - Кристофър Абрашев – 4 клас

Сребърен медал - Преслав Георгиев – 4 клас

Сребърен медал - Ева Владимирова – 4 клас

Сребърен медал - Кирил-Александър Стоилов – 4 клас

Бронзов медал - Викториа Цакова – 2 клас

Бронзов медал - Силвия Дянкова – 3 клас

Бронзов медал - Йоана Христанова – 4 клас

Зимен кръг – 2016 г.

Златен медал – Карина Мочилова – 2 клас

Златен медал – Андреа Маркова – 2 клас

Златен медал – Анастасия Боянова – 2 клас

Златен медла – Даниел Калчев – 2 клас

Златен медал – Йоана Николова – 2 клас

Златен медал – Давид Цаков – 4 клас

Златен медал – Ева Владимирова – 4 клас

Златен медал – Мария Велинова – 4 клас

Сребърен медал – Андрея Дзивкова – 1 клас

Сребърен медал – Борис Бабев – 1 клас

Сребърен медал – Елена Петкова – 1 клас

Сребърен медал – Виктория Миткова – 1 клас

Сребърен медал – Димитър Ропанов – 1 клас

Сребърен медал – Ерик Абрашев – 1 клас

Сребърен медал – Илия Христанов – 1 клас

Сребърн медал – Катрин Матрова – 1клас

Сребърен медал – Яна Шиварова – 1 клас

Сребърен медал – Александра Кендерова – 3 клас

Сребърен медал – Силвия Дянкова – 3 клас

Сребърен медал – Георги Гайдов – 3 клас

Сребърен медал – Дея Денкова – 3 клас

Сребърен медал – Бояна Лазарова – 3 клас

Сребърен медал – Преслав Георгиев – 4 клас

Сребърен медла – Мартин Лозанов – 5 клас

Сребърен медал – Васил Рахнев – 5 клас

Бронзов медал – Веселин Маринов – 1 клас

Бронзов медал – Мартина Гърбова – 1 клас

Бронзов медал – Никола Мишев – 1 клас

Бронзов медал – Рада Матева – 1 клас

Бронзов медал – Дениел Чорбаджийски – 1 клас

Бронзов медал – Георги Торнев – 1 клас

Бронзов медал – Петя Лозанова – 2 клас

Бронзов медал – Жана Динова – 3 клас

Бронзов медал – Кирил-Александър Стоилов – 4 клас

Пролетен кръг – 2016 г.

Златен медал – Борис Бабев – 1 клас

Златен медал – Дениел Чарбаджийски – 1 клас

Златен медал – Елена Петкова – 1 клас

Златен медал – Йоанна Бойчева – 1 клас

Златен медал – Антоан Ангелов – 1 клас

Златен медал – Вилхелмина-Елена Схаутен – 1 клас

Златен медал – Димитър Ропанов – 1 клас

Златен медал – Ерик Абрашев – 1 клас

Златен медал – Карина Мочилова – 2 клас

Златен медал – Андреа Маркова – 2 клас

Златен медал – Анастасия Боянова – 2 клас

Златен медла – Даниел Калчев – 2 клас

Златен медал – Йоана Николова – 2 клас

Златен медал – Силвия Дянкова – 3 клас

Златен медал – Давид Цаков – 4 клас

Златен медал – Ева Владимирова – 4 клас

Сребърен медал – Андрея Дзивкова – 1 клас

Сребърен медал – Илия Христанов – 1 клас

Сребърен медал – Никола Мишев – 1 клас

Сребърен медал – Виктор Каваклийски – 1 клас

Сребърен медал – Мартина Гърбова – 1 клас

Сребърен медал – Петя Лозанова – 2 клас

Сребърен медал – Кристиян Ненов – 2 клас

Сребърен медал – Стефани Сярова – 3 клас

Сребърен медал – Кирил-Александър Стоилов – 4 клас

Сребърен медал – Мила Атанасова – 4 клас

Сребърен медал – Васил Рахнев – 5 клас

Бронзов медал – Рада Матева – 1 клас

Бронзов медал – Симеон Видолов – 1 клас

Бронзов медал – Яна Шиварова – 1 клас

Бронзов медал – Викториа Цакова – 2 клас

Бронзов медал – Бояна Лазарова – 3 клас

Бронзов медал – Георги Гайдов – 3 клас

Бронзов медал – Георгия Маркова – 4 клас

Бронзов медал – Йоана Христанова – 4 клас

Бронзов медал – Преслав Геогриев – 4 клас

Бронзов медал – Димо Табаков – 4 класКласирани за финалния кръг в Несебър 2016 г.

Борис Бабев – 1 клас

Елена Петкова – 1 клас

Дениел Чорбаджийски – 1 клас

Димитър Ропанов – 1 клас

Ерик Абрашев – 1 клас

Антоан Ангелов – 1 клас

Илия Христанов – 1 клас

Андрея Дзивкова – 1 клас

Йоанна Бойчева – 1 клас

Никола Мишев – 1 клас

Карина Момчилова – 2 клас

Андреа Маркова – 2 клас

Анастасия Боянова – 2 клас

Даниел Калчев – 2 клас

Йоана Николова – 2 клас

Силвия Дянкова – 3 клас

Давид Цаков – 4 клас

Ева Владимирова – 4 клас

Преслав Герогиев – 4 клас

Васил Рахнев – 5 клас

Мартин Лозанов – 5 клас

Йоан Йоцев – 5 класМатематическо състезание  „Хитър Петър”, гр. Габрово

Златен медал – Давид Цаков – 4  клас

Отлично представяне – Преслав Георгиев – 4 класМатематически турнир „Черноризец Храбър” – 31 октомври 2015 г.

Отлично представяне за:

Давид Цаков – 4 клас

Ева Владимирова – 4 клас

Мартин Лозанов – 5 клас

Васил Рахнев – 5 класХVII Софийски математически турнир

Сребърен медал – Борис Бабев – 1А клас

Сребърен медал – Елена Петкова – 1А клас

Бронзов медал – Виктор Каваклийски – 1А клас

Бронзов медал – Даниел Калчев – 2 клас

Отлично представяне:

Антоан Ангелов – 1А клас

Веселин Маринов – 1А клас

Дениел Чорбаджийски – 1А клас

Илия Христанов – 1Б клас

Яна Шиварова – 1Б клас

Анастасия Боянова – 2 клас

Васил Рахнев – 5 клас

Мартин Лозанов – 5 класНационално математическо състезание,  „Иван Салабашев”

Първо място – Давид Цаков – 4 клас

Отлично представяне:

Андреа Маркова – 2 клас

Силвия Дянкова – 3 класКоледно математическо състезание

І място – максимален резултат

Мария Георгиева – ПК А

Борис Бабев – 1А клас

Виктор Каваклийски – 1А клас

Елена Петкова – 1А клас

Анастасия Боянова – 2 клас

Давид Цаков – 4 клас

Преслав Георгиев – 4 клас

Васил Рахнев – 5 клас

Мартин Лозанов – 5 класНационална олимпиада по математика

Класирани за Областен кръг

Давид Цаков – 4 клас

Георгия Маркова – 4 клас

Йоана Христанова – 4 клас

Васил Рахнев – 5 клас

Дамян Желев – 5 клас

Мартин Лозанов – 5 клас

Областен кръг

Отлично представяне на Васил Рахнев – 20 т.Великденско математическо състезание

Златен медал – Йоанна Бойчева – 1 клас

Златен медал – Борис Бабев – 1 клас

Златен медал – Илия Христанов – 1 клас

Златен медал – Мартин Лозанов – 5 клас

Сребърен медал – Димитър Ропанов – 1 клас

Сребърен медал – Давид Цаков – 4 клас

Бронзов медал – Антоан Ангелов – 1 клас

Бронзов медал – Силвия Дянкова – 3 клас

Бронзов медал – Павла Петрова – 7 класПролетни математически състезания Плевен 2016

Първо място – Давид Цаков – 4 класМосковска математическа олимпиада за малки ученици – I-IV клас

Второ място

Андреа Маркова – 2 клас

Трето място

Елена Петкова – 1 клас

Карина Момчилова – 2 клас

Давид Цаков – 4 клас

Преслав Георгиев – 4 клас

Награда I степен

Димитър Ропанов – 1 клас

Борис Бабев – 1 клас

Даниел Калчев – 2 клас

Георгия Маркова – 4 клас

Награда II спетен

Йоанна Бойчева – 1 клас

Яна Шиварова – 1 класМеждународна азиатска олимпиада по математика – SASMO

Златен медал – Анастасия Боянова - 1 клас

Златен медал – Карина Момчилова - 1 клас

Сребърен медал – Даниел Калчев – 2 клас

Сребърен медал – Андреа Маркова – 2 клас

Сребърен медал – Петя Лозанова – 2 клас

Бронзов медал - Давид Цаков - 3-ти клас

Бронзов медал – Йоан Йоцев - 5 клас

Бронзов медал – Васил Рахнев - 5-ти клас