Математиката в ЕСПА

Образователната стратегия на училището осигурява ежегодно първите места на нашите възпитаници на национални конкурси и олимпиади по математика.

 "ЕСПА" е единственото частно училище, което организира за децата с изявен математически талант отбори по математика още от първи клас. Децата от отборите по математика и математическите паралелки участват във всички национални състезания и олимпиади и се класират на челни места в конкуренция със своите връстници от специализираните математически училища.

 Децата от четвърти, пети и шести клас работят в математически паралелки с норматив от часове, покриващ норматива на математическите паралелки в специализираните училища.

С децата по математика работят елитни преподаватели, извоювали своя авторитет със златните медали на възпитаниците си на международни състезания. Под тяхно ръководство децата изграждат стабилна основа от знания и умения по математика, по теми и типове задачи извън програмата на МОМН за съответния клас.

Редовното участие в междуучилищните и национални математически състезания през годината спомага за укрепване на самочувствието на децата и добиването на повече опит и увереност. Гордеем се с резултатите на нашите талантливи математици, които ги нареждат до връстниците им от математическите паралелки в страната.