Вокална група

Вокалната група е формация, която е гордостта на училище "ЕСПА". Вече 17 години децата на "ЕСПА" имат честта и удоволствието да бъдат ръководени и обучавани от голямото име на българската музика – академик Христо Недялков. В тази формация попадат деца с определени гласови данни и музикални възможности. В чест на 20-тата годишнина на училище "ЕСПА" ще бъде заснет видеофилм за вокалната група.