Новини

Чуждоезиков курс English in Action
27 Юни 2019

Лятото напредва, а заедно с него в „ЕСПА” пристигат  и любимите преподаватели от English in Action.

Чуждоезиковият курс с преподаватели от Великобритания е част от

образователната стратегия на училище ЕСПА за постигане на свободното

владеене на английския език. Уникална възможност за децата от ЕСПА е да

работят по програмата на една от най-престижните образователни институции в

света - Cambridge Education Group.

 

Единствено за възпитаниците на училище ЕСПА CEG изпраща свои учители за деца под

7-годишна възраст.

Впечатляващите резултати по английски език на нашите

деца са плод както на системната работа на преподавателите от ЕСПА, така и на

възможността децата да работят ежегодно по програмата English in Action.

Всяка година методистите на English in Action осъвременяват учебниците и

програмата на курса за децата от ЕСПА, според нивата, по които работим тук:

- Децата от 3-та и 4-та група на детската градина развиват комуникативните си умения чрез интерактивни методи в ролеви игри и драматизации.

- Децата от подготвителен и първи клас упражняват и развиват четивната си

техника, умението да слушат и разбират английска реч и обогатяват лексикалния

си запас.

- За учениците от 2 до 6 клас курсът е фокусиран върху компонентите, включени

в изпит Cambridge. Специално внимание се отделя на писането и развиването на

уменията за структуриране на различни видове текстове.