Новини

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ ЕСПА
15 Юни 2021

Едновременно си обучаващ и си обучаван

Училище ЕСПА дава изключителни възможности на вдъхновени млади хора да тръгнат по пътя на учителската професия. Стажантската програма предоставя шанса в реална среда, с подкрепата на експерти по учебните дисциплини, стажант - преподавателите да напредват в майсторството на учителската професия и да овладяват различни похвати и  най - съвременните инструменти в работата с децата. Звено от методически ръководители осигурява грижа и обучение, за да се почувстват младите хора окуражени по пътя към необятния свят на учителстването.

Училището “ЕСПА” има изградена система за подбор и обучение на преподавателите, наложена от уникалната Авторска образователна концепция на училището. Широк консултантски екип от учени работят за повишаване квалификацията на преподавателския екип чрез обучителни семинари и ежедневна работа по методическата им подготовка. 


Верни на традициите си да бъде новатор и следвайки световните тенденции в образованието, училище “ЕСПА” смело внедри най - съвременната образователна платформа Google Workspace for Education в ежедневната учебна работа с децата. От тази учебна година ”ЕСПА” е първото  училище в България, в което всички деца от първи до седми клас работят в Google classroom  по всички учебни дисциплини. А всички преподаватели вече защитиха Google certificate Level 1.

Стажантската програма на Училище ЕСПА осигурява грижа и подкрепа за младите хора по пътя им към усъвършенстване в професията УЧИТЕЛ. И за да бъдат най - добрите - тези, които палят сърцата и душите на децата! Тези,  от чиито дела зависи как ще живеем утре!

Ако искате да станете част от нас, да развивате своя потенциал, да бъдете вдъхновени и да вдъхновявате - намерете ни на:

https://www.facebook.com/espa.school