Новини

“ ДЕТЕ НА УЧИЛИЩЕТО” и “ ДЕТЕ НА КЛАСА”- СИСТЕМА ЗА ПООЩРЕНИЕ НА ТРУДОЛЮБИЕТО НА ДЕЦАТА В УЧЕБНАТА РАБОТА
02 Ноември 2021

 В училище “ЕСПА” всяко дете мечтае за приза  “Дете на училището”  или “Дете на класа”. Защото това е трамплина към най - ценното отличие на нашето училище - “Стипендиант на ЕСПА”

Призът  “Дете на училището”  и “Дете на класа” се присъжда  на децата положили старание и упоритост в изпълнение на поставените  учебни задачи по всяка учебна дисциплина. Това  е система на “ЕСПА” за поощрение на трудолюбието на децата  в учебната работа. Ние използваме метода на поощрение за да стимулираме отговорното отношение  на децата към учебния процес, тяхното постоянство и  стремежът им  към  все по-високи  учебни резултати! Преподавателите  наблюдават   работата на децата  по обявени критерии  и  ги оценяват според положените усилия.

 

 

Знакът за поощрение -”Плюс”,  се дава от учителите по основните учебни дисциплини четири пъти в годината и отразява старанието на децата в учебната работа.  След всяко Текущо писмено изпитване (ТПИ)  учителите обсъждат с децата представянето  им  по всеки от обявените критерии и обосновават своето решение за поставянето на знака за поощрение. Децата получили  знака  “Плюс” по всички  учебни дисциплини  в съответния период, са удостоени  с приза “Дете на училището”. Децата с най - голям брой плюсове в класа пък са номинирани за  “Дете на класа”.

 

 

В ЕСПА ценим изключително много възпитанието на децата, техните изискани маниери, дисциплина и той на общуване . Именно за това от изключителна важност за да получи детето грамота за  “Дете на училището”  или “Дете на класа” е плюса  за дисциплина, който е  знака за поощрение на изискано  поведение. Той се дава на всяко дете,  след обсъждане на поведението му  от целия  преподавателски екип, който преподава в класа.

 

 

Училище “ЕСПА” е единственото частно училище, което предоставя стипендия  за блестящи резултати в учебната работа и активно участие в богатия на образователни и културни инициативи живота на училището.

 В надпреварата за  най - ценното отличие  “Стипендиант на ЕСПА” участват  всички деца удостоено четири пъти в годината с приза “Дете на училището”, във всяка година на своето обучение в ЕСПА. Ежегодно  стипендията  се присъжда  на един наш  възпитаник след обсъждане  на  Педагогическия съвет  на училището.

 
 

Огромна чест за детето, носител на тази най - престижна награда, е да връчва на тържествени церемонии  през цялата  следваща учебна година 

грамотите  “Дете на училището”  и “Дете на класа”. Честта  да връчва дипломите  за учебната 2021/ 2022 г. се пада на Деян Георгиев, носител на високото отличие “Стипендиант на ЕСПА”  за настоящата година.


 В средата на м. ноември децата на “ЕСПА” ще получат своите първи дипломи  “Дете на училището”  и “Дете на класа” за тази учебна година! Пожелаваме успех на всички деца, които със своята упоритост, стремеж към знания и високи учебни резултати  ще мотивират и заслужено ще получат безценното “ Плюсче” от своите преподаватели! 


Мили деца, успех по пътя към най - престижното отличие в ЕСПА  - “Стипендиант на ЕСПА”!