Новини

Среща на голям поет с млад поет- награди за литературно творчество в конкурса „Народни будители”
04 Ноември 2016

Наградите за литературно творчество в конкурса „Народни будители” бяха връчени тържествено от големия детски поет Виктор Самуилов.

Г-н Самуилов сподели, че е слушал доста за училище ЕСПА и разпознава децата като горди и щастливи и че му е изключително приятно, да връчи и чуе стиховете на наградените. Видимо удовлетворен от това, което чува той връчи наградите. Председателят на журито г-жа Р. Стоичкова сподели, че журито е било затруднено в определянето на наградите и затова тази година се раздават повече от тях.

 

Във възрастовата група от 1-ви до 4-ти клас:

Специална награда бе връчена на Силвия Дянкова от 4 клас;

Първа награда получи Петя Лозанова от 3 клас.

 

Във възрастовата група от 5-7 клас:

Специлана награда бе връчена на Васил Рахнев от 6 клас.

Първа награда за Йоан Йоцев от 6 клас;

Втора награда за Йоана Христанова от 5 клас;

Трета награда получиха Мария Велинова от 5 клас, Радослав Велинов също от 5 клас и Мартин Лозанов от 6 клас.

 

 

 

 

Специална награда за Силвия Дянкова от 4 клас за стихотворението "Съвременните будители":

СЪВРЕМЕННИТЕ БУДИТЕЛИ

Кой ни учи, кой ни води

като приятел за ръка,

с нас сред знанията броди

и показва ни света?

 

Кой ни казва що е вярно,

що е учен, що поет?

И отговаря непрестанно

на въпросите безчет?

 

Кой отваря ни очите

за история и слава,

на народа за борбите,

за свободната държава?

 

Кой в съзнанието ни буди

гордост за духа ни несломен

и помага да не губим

вяра в утрешния ден?

 

Да, познахте много лесно,

това са нашите учители,

невъзпяти в стихове и песни,

ала истински будители!

 

Специална награда за Васил Рахнев от 6 клас за сихотворението " Левски"

Левски

Ято черно отдалеч се вижда,

о, как гарвани прииждат,

в миг полето снежно

почернява безнадеждно.

Там остава да стърчи,

като рана да боли

онова бесило черно –

знакът на предателство позорно.

Там Апостола един,

българският верен син,

с майката родина се прощава

и следа във времето оставя.

Апостоле, ти себе си пожертва,

но делото народно съхрани,

ти българският дух с

безсмъртието свое продължи.

 

Първа награда за Йоан Йоцев от 6 клас за стихотворението "Будители спасители"

 

БУДИТЕЛИ  СПАСИТЕЛИ

Първите будители са нашите спасители.

В полза на народа те се посветили,

в дните робски българите просветили

и вдъхнали им вяра, дух и сили.

Монахът Хилендарски история написал,

за български царе и битки смели,

за славни дни и за велики цели,

във робски дни и нощи тъмни

Паисий гордо светлина разнасял,

пробуждал умовете, сърцата разтуптявал

и да си спомни всеки призовавал,

родът си да познава, езикът си да знае.

Първите будители са и нашите учители,

те народа просвещават,

пътя му към свободата освещават

и на всички българи завета свой оставят –

без учение няма духовно спасение!

 

Първа награда за Петя Лозанова от 3 клас за стихотворението "Народните будители днес"

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ДНЕС

Снощи до късно стоях

и думи редях,

че утре знам

е празник най-голям.

О, портрета на Ботев,

Вазов и Хилендарския монах

аз видях

и покланям се пред всички тях.

Но днес близки до мен

са моите учители,

нашите будители.

Те на четмо и писмо ни учат

и врати към нови светове

ще ни отключат.

Благодаря им аз сега

за словото и мъдростта!