Философия

В ЕСПА изповядваме идеята за децата като най-голяма ценност на света, на нацията и на всяко отделно семейство, единственото бъдеще за оцеляване и по-добър живот.
Стремим се да направим най-доброто от възможното, за да подпомогнем максималното разгръщане на потенциала на всяко дете, без да отнемем щастието от детството. Вярваме, че в щастливото детство се крие успешната реализация.

В ЕСПА съхраняваме индивидуалността на всяко дете и го насочваме според показаните дарования към дейности, които да му донесат истинско удовлетворение. Принципът на естетизацията чрез средствата на изкуството противопоставяме на настъпващата бездуховност, агресивност и прагматизъм.

Традицията в ЕСПА може да се обобщи с две думи: “отворени врати”- това е едно силно сплотено общество с тесен контакт между ръководство, преподаватели, ученици и родители. На всички празници, официални събития, приеми, рождени дни и събития присъстват децата, техните семейства, всички учители и ръководство на училището, което създава топлата и уютна обстановка. Сплотеният живот в ЕСПА стимулира блестяща реализация нa нашите възпитаници.

ЕСПА изисква много и вратите й винаги са широко отворени за хората с чувство за отговорност, цел и амбиция за постигането й и това е гаранция за постоянен диалог, разбирателство и щастливо съжителство. От това се ражда духът на ЕСПА–резултат на академичните изисквания спорт, културна дейност, и живот в общност, създаден върху идеала за семейство- крайната цел навсичко това е всяко дете да се чувства щастиво, че учи  тук.

 "Да прибавиш едно добро дело към друго така, че между тях да няма промеждутък - ето какво наричам щастлив живот."
Марк Аврелий
        
“Не можеш да убедиш хората в нещо, ако ти сам не вярваш в него. Не може да събудиш доброто в човека, ако ти нямаш доброто в себе си.”
Петър Дънов

 

 Мисията на ЕСПА е да изгражда децата като пълноценни и хармонични личности:
 Да ги възпитава в         Е СТЕТИКА
 Да им осигурява           С ВЯТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ
 Да развива техния        П ОТЕНЦИАЛ
 Да стимулира тяхната   А МБИЦИЯ