Храна

В училище "ЕСПА" сме с ясна отговорност колко важно е храненето за здравето и работоспособността на децата. "ЕСПА" осигурява на своите възпитаници храна по всички норми, съобразена с изискванията на РЗИ, като в същото време следва най-съвременните тенденции за здравословно и рационално хранене. Храната е съобразена с изискванията на Наредба № 6 на МЗ от 10 август 2011г. за здравословното хранене и се подготвя по утвърдения за всички детски градини и училища рецептурник.  Ежедневно за децата сме осигурили плодове според сезона и салати от пресни зеленчуци. Децата в "ЕСПА" пият минерална и изворна вода, като периодично сменяме техните източници. За децата винаги е осигурено допълнително количество от всичко.

За качеството на храната и за нейната подготовка следи медицинската сестра. Училище "ЕСПА" спазва всички санитарно-хигиенни изисквания и не е допуснало да бъдат констатирани никакви нередности от проверяващите органи. Досега в ЕСПА не е възникнал  инцидент, свързан с приготвянето на храната.

Както знаете, на територията на училището няма училищна лавка. Това не е поради невъзможност да организираме нейното функциониране, а е част от политиката на "ЕСПА" да осигури за децата здравословно хранене на територията на училището. При наличието на лавка всяко дете би се изкушило от нездравословните десерти, които ще развалят апетита му непосредствено преди обяда. За сметка на това, на разположение на децата в "ЕСПА" през целия ден сме организирали блок  маса с плата от пресни плодове асорти, натурални сокове, мюсли и прясно мляко без ограничение в количествата.

Политика на училище "ЕСПА" е да взема под внимание всяка препоръка, дадена от родител. Голяма част от най-добрите идеи са идвали от родители, за което благодарим.  Децата често са анкетирани и също дават своите препоръки относно менюто. Училище "ЕСПА" се ангажира и с подготовката на меню за деца,  които се налага да спазват индивидуална  диета  поради алергии или други здравословни  причини.