Условия за престой в ЕСПА

 

 

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА /1-4 години, ПГ 5-годишни/ 

адрес - ж.к. Драгалевци, ул. “Св. Горазд” №27

* В детска градина “ЕСПА” учителите се грижат за децата неотлъчно по време на целия учебен ден, което включва и режимните моменти /спортни занимания и хранения/. Това осигурява спокойното протичане на деня и предотвратява инциденти. 
* Учебният ден в детската градина е от 8:00 до 18:00 часа. 
* За ползотворното провеждане на заниманията е необходимо да доведете детето си не по-късно от 8.45 ч. 
* Ако детето ще бъде взето от лице, което не е посочено в заявката за кандидатстване, е необходимо родителят да ни уведоми предварително.
* Попълненият формуляр за Приемна процедура означава също и разрешение детето да участва във всички дейности извън територията на детската градина, които са част от учебната програма и са под надзора на учителите.

Необходими вещи за престоя в детската градина:

* Вътрешни обувки

* Комплект дрехи за преобличане

* Комплект спално бельо и пижама

* Чаша или шише за вода

ЗА УЧИЛИЩЕ / ПГ 6-годишни, 1-6 КЛАС/ 

адрес - кв. Бояна, в.з. Киноцентър ІІІ част, ул. “Градина” №23

* В училище “ЕСПА” учителите се грижат за децата неотлъчно по време на целия учебен ден, което включва междучасията и режимните моменти /обяд и закуски/. Това осигурява спокойното протичане на деня и предотвратява инциденти. 

* Учебният ден в ЕСПА  е от 8:30 до 17:00 часа. 

Необходимо да доведете детето си не по-късно от 8.20 ч. 

* Внасянето на мобилни телефони в сградата на “ЕСПА” от ученици е забранено. 

* Работното време на всички преподаватели в “ЕСПА” приключва в 17:15 ч. Училището може да осигури дежурен учител в извънработното му време, при изрично заявено желание.

* Ако детето ще бъде взето от лице, което не е посочено в заявката за кандидатстване, е необходимо родителят да ни уведоми предварително.

* Попълненият формуляр за Приемна процедура означава също и разрешение детето да участва във всички дейности извън територията на детската градина, които са част от учебната програма и са под надзора на учителите.

Необходими вещи за престоя в училище “ЕСПА”:

* Вътрешни обувки

* Чаша или шише за вода 

* Спортен екип /тениски - 5 бр. и спортни обувки/