Стипендии

   "EСПА" е единственото частно училище, което предоставя стипендии на своите възпитаници. Те са стимул за децата да дадат най-доброто от себе си. Като влагат труд и постоянство, в благородна конкуренция помежду си децата се състезават за престижното отличие “Стипендиант на ЕСПА”.

Годишна стипендия на "ЕСПА" за отличен успех – ежегодно тя се връчва на детето с най-високи постижения в учебната работа и активно участие във всички уникални образователни и културни инициативи по Авторската образователна концепция на училището.

Стипендия за английски език “Нели Радева” – връчва се ежегодно на детето с най-високи постижения в учебната работа по английски език. Стипендиантът по английски език се излъчва след оспорвани състезания през Месеца на английския език, в който децата демонстрират своята любознателност, активност и комуникативни умения.

Носител на "ЕСПАР" за отличен успех- "Еспарът" за отличен успех е един за всеки клас. Той се присъжда на детето с най-високи постижения през годината по всички учебни дисциплини.

Диплом за израстването на "ЕСПА" като културна институция- Присъжда се ежегодно на деца, родители и учители с ярки изяви в богатия на културни събития живот на училището и принос в утвърждаването на ЕСПА като културна институция.

Стипендия за Немски  език - Стипендията се присъжда на децата, победители в месеца в Месеца на немския език. Тя освобождава семейството от внасяне на таксите за учебници по
немски език.

Стипендия за Испански език - Стипендията се присъжда на децата, победители в месеца в Месеца на испанския език. Тя освобождава семейството от внасяне на таксите за учебници по
испански език.

Велина Златева - 2015/2016

Ивана Фингалова - 2014/2015

Лора Янчева - 2013/2014

Даниел Данов - 2012/2013

Ивайло Стоянов - 2011/2012
Петър Табаков - 2010/2011
Лиана Антонова - 2009/2010
Елица Панковска - 2008/2009
Данаил Иванов - 2007/2008
Александра Чаушева - 2006/2007

СТИПЕНДИАНТИ НА УЧИЛИЩЕ "ЕСПА" - Английски език "Нели Радева":

 

Андреа Маркова, Анастасия Боянова, Йоана Христанова, Васил Рахнев - 2015/2016

Васил Рахнев и Симона Делибалтова - 2014/2015

Васил Рахнев и Петър Табаков - 2013/2014

Ивайло Стоянов и Кирил Симов - 2012/2013

Ивана Фингарова и Даниел Данов - 2011/2012
Даниел Данов и Ивана Фингарова - 2010/2011
Ивана Фингарова и Ния Колева - 2009/2010
София Желязкова, Данаил Иванов и Генчо Христакиев - 2008/2009

СТИПЕНДИАНТИ НА УЧИЛИЩЕ "ЕСПА" - Немски език:

Андреа Маркова, Валентин Стоянов - 2015/2016

Валентин Стоянов, Ивана Фингарова - 2014/2015

 

СТИПЕНДИАНТИ НА УЧИЛИЩЕ "ЕСПА" - Испански език:

Диана Атанасова, Даниел Янчев, Мартин Лозанов - 2015/2016

Мартин Лозанов, Лора Янчева - 2015/2015