Материална база

   Учебната база в "ЕСПА" включва модерно оборудвани класни стаи с всичко необходимо на учениците в учебния процес, библиотека с материали от всички области и възможност за учениците да ги ползват в ежедневната си работа. Училището разполага с пълно съвременно оборудване: компютърен кабинет със свързани в мрежа и интернет компютри, два интерактивни кабинета - един в детската градина и един в училището, в които ежедневно на децата са на разположение две интерактивни дъски Active Board и софтуер към тях, даващи им възможност да се обучават според най-съвременните технологии и методи по всеки един предмет.