Училищна политика

Майсторството на преподавателите, разнообразните форми на работа и специфичният режим на училището са това, което направи "ЕСПА" любимо място за децата.