Васил Рахнев

2015-2016
 
Златен медал - Международното математическо състезание  „Математика без граници”  - есен
 
Србърен медал - Международното математическо състезание  „Математика без граници”  - зима
 
Отлично представяне - Математически турнир „Черноризец Храбър” – 31 октомври
 
Отлично представяне -ХVII Софийски математически турнир

Отлично представяне -Национално математическо състезание,  „Иван Салабашев”
 
Национална олимпиада по математика – общински кръг - Класиран за Областен кръг

Отлично представяне -Национална олимпиада по математика – Областен кръг
 
Отлично представяне - Национално математическо състезание  - „Роман Хайнацки”
 
 
 
 
2013-2014

Златен медал от Международно математическо състезание ,,Математика без граници'' – зимен кръг

Сребърен медал от Международно математическо състезание ,,Математика без граници'' – пролетен кръг

I място от Европейско математическо Кенгуру

І място от Математическо състезание „Хитър Петър”, гр. Габрово

І място от Математически турнир „Черноризец Храбър”

І място на ХІІІ регионален математически турнир, гр. Кърджали

І място от Великденското математическо състезание

III място на XVII математически турнир „Акад. Кирил Попов”, гр. Шумен

III място от Математическо състезание ,,Роман Хайнацки’’

III място от Коледно математическо състезание

Отлично представяне на ХХІІ Софийски математически турнир