Видео


Ски училище в ЕСПА


Млади таланти в ЕСПА


Зелено училище


Английско шоу на подготвителен клас


Карнавал фиеста


Коледно шоу


Устен изпит по английски език - 2ри клас


Спектакълът „Puss in boots”, представен изцяло на английски език от децата от 4 група


Цар Лъв - Спектакъл на децата от първи клас в ЕСПА


Откриване 2013-2014


Акция "Милосърдие"


Пиано Екстраваганца


"Народни будители"