Делегация за посрещане на официални гости

Чести гости на нашето училище са едни от най-ярките представители на нашето съвремие - директори на образователни институции от цял свят, ректори на университети, учени, творци, посланици и дипломати. Тези срещи вдъхновяват децата и откриват пред тях нови светове, дават им увереност и самочувствие за свободно общуване.