Кандидатстване в “ЕСПА”

КАНДИДАТСТВАНЕ В “ЕСПА” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

 Кандидатстването в „ЕСПА” става в периода ноември-април, както и извън този период при наличието на свободни места в групите/класовете. 

Броят на децата в групите/класовете в “ЕСПА” е ограничен с цел индивидуален подход и максимална ефективност на учебния процес. 


* Яслена група - до 10 деца

* Детска градина /3-4 годишни/ - до 12 деца

* Подготвителни групи /5-6 годишни/ - до 15 деца
* 1-7 клас - до 18 деца
 

При запълване на местата, “ЕСПА” не провежда приемни процедури за съответната група или клас. При желание от страна на родителите, детето може да бъде вписано в списък на чакащите. 

Приемът в “ЕСПА” се извършва с тридневна приемна процедура, която установява училищната готовност; нивото на знания на кандидатите, както и възможността на всеки кандидат да се адаптира към образователните стандарти и темпото на работа в „ЕСПА”. По време на приемната процедура детето се поставят в групата/класа, за който кандидатства и участва в учебните часове и всички занимания от програмата за деня. 

* За децата от яслена група /1-3 години/ приемната процедура се провежда в рамките на един опознавателен ден;
* За децата от 3 до 13 годишна възраст приемната процедура е тридневна;
* За децата от подготвителните групи до седми клас по време на приемната процедура провеждаме тестове по основните учебни дисциплини, с които проверяваме нивото по български език, математика и английски език спрямо нивото на групата/класа, за който кандидатства.

 

За да бъде приет в „ЕСПА”, всеки кандидат е необходимо да отговаря на горните условия, както и да постигне изискванията за академичен минимум на “ЕСПА”. Това е необходимо условие за сключването на договор.

 

След приключване на приемната процедура Ви информираме за резултатите от тестовете по всяка учебна дисциплина. При оценки под академичния минимум на училище „ЕСПА” изпращаме резултатите по e-mail. При оценки над академичния минимум, които осигуряват на кандидата място в „ЕСПА”, каним родителите на среща с преподавателите за анализ на резултатите.

Във всички случаи “ЕСПА” си запазва правото да предложи или откаже прием на кандидата. 

 

Наша основна грижа е да осигурим комфорта на всяко новоприето дете и възможността за плавен преход към Авторската образователната концепция и академичните стандарти на „ЕСПА”. Според показаните на тестовете резултати е възможно да препоръчаме програма за адаптация и да предложим индивидуална учебна подготовка с преподаватели от „ЕСПА”, с която родителите е необходимо да се съобразят. 

 

Задължителна част от адаптацията на детето е престой в “ЕСПА” от минимум един месец през настоящата учебна година.