FUNDAY

Индивидуална учебна програма


В ЕСПА всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа. ЕСПА е единственото училище в България, което изработва индивидуална учебна програма за всеки свой възпитаник според учебните му резулатати и показаните дарования.

Математически паралелки


В ЕСПА децата с изявен математически талант работят в отбори по математика още от първи клас. Децата от четвърти, пети и шести клас работят в математически паралелки, с норматив от часове, покриващ норматива в специализираните училища.

Чуждоезиково обучение


ЕСПА създава естествена езикова среда, в която децата изучават два чужди езика още от детската градина и се развиват като личности, достойни да бъдат наречени "граждани на света". По данни на институция Pitman децата на ЕСПА са единствените в България, които покриват ниво Basic - A1 още след 2-ри клас и ниво C1-Expert, равняващо се на завършена английска гимназия, още в шести клас.