Организация на живот

   В "ЕСПА" сме постигнали уникална организация на работа, която не позволява децата да се претоварват умствено. Учебната програма и дневният режим на всеки клас са съобразени с възрастта на децата, техните естествени нужди и възможности.