За родителите

Училище "ЕСПА" е в тясно сътрудничество със семейството. Ние залагаме като основа за успехите на нашите деца екипната работа между училището и семейството. Единните изисквания и взаимното доверие между двете институции са най-добрият помощник за постигане на високите цели, които и училището, и семейството сме си поставили.

Всички отговори на въпроси, свързани с учебната работа, организацията на живота, реда и правилата в "ЕСПА" родителят може да намери в училищните формуляри. Те се осъвременяват ежегодно и се предоставят на семейството в началото на всяка учебна година. Екипът на "ЕСПА" винаги е на разположение за всички въпроси и препоръки на родителите.

По текущи въпроси, свързани с ежедневието на децата, търсете завеждащ отдел "Връзка с родителите"  Красимира Дянкова на телефон: 0899 161 734 и e-mail: office@espa.bg

Всички Ваши въпроси, мнения или препоръки можете да изложите и в лична среща с директор, помощник-директор, класен ръководител или да изпратите на e-mail на училището.