Академични стандарти

  Както знаете, стратегията на "ЕСПА" за личностното израстване на нашите възпитаници е насочена в две основни направления:
 - Образователно направление- мисия на всеки един преподавател е да даде своя принос в изграждането на личности, владеещи отлично два чужди езика, с познания в различни научни области, богата обща култура и широк мироглед;
 - Културно направление- традицията в "ЕСПА" може да бъде обобщена с думите “отворени врати”. Ние откриваме таланта на всяко едно дете и го развиваме в различни области, като даваме възможност на децата да изразят своето лично творчество, да дадат своя личен принос в  живота на ЕСПА и да бъдат най-добрия пример със своята креативност и инициатива.

Да говориш няколко езика, да имаш приятели по цял свят, да имаш отворено съзнание и да си в състояние да превърнеш света в своя територия е богатство, което "ЕСПА" дава на своите възпитаници ежедневно.

Всички образователни и културни инициативи по Авторската концепция на "ЕСПА" имат за цел да изградят у децата такава палитра от качества и умения, които да допринесат за личностното им израстване и да ги подпомогнат за тяхната най-добра реализация.
Детските творчески групи на "ЕСПА" са уникална възможност, която мотивира децата и провокира тяхната творческа активност; учи ги на работа в екип и организационен опит; дава им самочувствие на можещи.

Работата в детските творчески групи на "ЕСПА" е гордост за всяко дете. Благодарение на своето трудолюбие, постигнати отлични резултати в учебната работа, високо ниво на владеене на английски език и изискано поведение, много деца “извоюваха” своите места във формациите на "ЕСПА":
 - Детска делегация за посрещане на официални гости;
 - Детска делегация за пътувания по международни проекти;
 - Детска редколегия на вестник "ЕСПАР".

Съставът на детските творчески групи се осъвременява ежегодно според постиженията на децата в учебната работа и тяхното активно участие в богатия живот на училище "ЕСПА".

Честта да бъдат ръководители на детските делегации имат децата, носители на най-престижните отличия на училище "ЕСПА":
 - Стипендиант на "ЕСПА";
 - Стипендията по английски език “Нели Радева”;
 - Годишни награди "ЕСПАР";