Английски език

  Като всяка една съвременна и динамично развиваща се система чуждоезиковото обучение в "ЕСПА" преминава през различни етапи, използва редица източници и черпи иновативни идеи от заобикалящия ни свят. Водени от стремежа си да обогатим децата на "ЕСПА" със знания, умения и житейски опит, да ги мотивираме да са любознателни, активни в действията си и креативни в мислите си, ние съчетахме традицията с новаторството и Ви представяме Стратегията по английски език за 2011/2012 година. За нас е изключително важно да продължим традицията нашите ученици да постигат най-високите резултати в страната и да покриват изискванията на международните сертификати все по-успешно. Ние добре знаем колко важна е приемствеността в подхода на работа, затова се стремим да сведем до минимум употребата на майчиния език в часовете, да потопим учениците в среда, близка до чуждоезиковата, и в рамките на учебните часове да преподаваме, обсъждаме, анализираме  и използваме само английски език.
 
От 1999 г. всички ученици на ЕСПА (от втори до седми клас) се явяват ежегодно на изпит Pitman - най-престижната британска изпитна организация, чиито сертификати са международно признати по целия свят и са унифицирани с общата европейска езикова рамка за владеене на езика.

Образователната реформа на "ЕСПА" направи възможно до седми клас да се покрият 5 от 6-те нива на изпита:

Ниво "Basic" - в края на втори клас;
Ниво "Elementary" - в края на трети клас;
Ниво b1 /achiever-intermediate/ - в края на четвърти и в пети клас;
Ниво b2 /communicator-intermediate/ - в  пети клас;
Ниво c1 /expert-higher intermediate/ - в  шести клас.

Освен усвояването на езика, голямо внимание се отделя и на изучаването на различните култури. Традиционно се организират месеци, посветени на различни държави, месеци на чуждоезиковите култури и културни седмици, чрез които децата опознават историята, традициите и културата на различните народи.

Месеците на своите страни досега са откривали посланиците на Великобритания, САЩ, Япония, Франция, Германия, Дания, Швеция, Гърция, Испания, Белгия, Австрия, Египет, Венецуела и Куба.

Голямата активност и високите постижения на децата в чуждоезиковото обучение станаха повод за сформирането на  детска делегация по посрещане на високопоставени гости в "ЕСПА". Тя се подновява всяка година  и  в нея участват само най-изявените деца, показали много високи резултати в езиковото обучение и добри комуникативни умения.