Предпоставки за успех

Качеството и нивото на обучение в "ЕСПА" почиват върху няколко прости принципа:
 

  • Индивидуално внимание и подкрепа към всеки наш възпитаник за максимално разгръщане на неговия потенциал;
  • Малки класове – до 15 деца;
  • Висококвалифициран и ентусиазиран преподавателски екип;
  • Звено от методически ръководители - експерти в съответната област;
  • Консултантски екип от учени за повишаване квалификацията на преподавателския екип; Провеждане и оценяване на дидактически тестове;
  • Допълнителен брой часове по основните учебни дисциплини за затвърждаване на знанията още в клас;
  • Авторска образователна концепция с богата палитра от образователни и културни инициативи, изкуства и спорт;
  • Уникална организация на живота в "ЕСПА" в рамките на учебния ден, учебната седмица и учебната година, която не позволява на децата да се претоварват умствено;