Чуждоезиково обучение

“Един език повече- една бариера по-малко”
Чуждоезиковото обучение в "ЕСПА" е отлично организирана и динамично развиваща се образователна система, която включва изучаването на английски като първи чужд език и по избор измежду немски и испански като втори чужд език през целия цикъл на обучение – от 1 група на детската градина до 7 клас.
Основен приоритет в работа на чуждоезиковия департамент е не само практическото овладяването на езика, но и придобиване на социални, енциклопедични и  интеркултурни познания и умения. Чрез професионалното съчетаване на амбициозна образователна стратегия, висококвалифициран преподавателски екип, най-съвременни учебни материали и средства, интерактивни методи и оборудване, "ЕСПА" създава естествена езикова среда, в която децата овладяват два чужди езика и се развиват като личности, достойни да бъдат наречени "граждани на света".

Английски език: Обучението по английски език включва между 10 и 14 часа седмично, като е съчетано с много допълнителни образователни инициативи: месец на английския език, чуждоезиков лагер с преподаватели от Великобритания, поставяне на пиеси и постановки на английски език, работа по международни проекти и сътрудничество с училища от цял свят. Всяка учебна година нашите ученици се явяват на международния изпит Pitman. По данни на институция Pitman децата на "ЕСПА" са единствените в България, които покриват ниво Basic - A1 още след 2-ри клас и успешно вземат ниво C1-Expert, равняващо се на завършена английска гимназия, още в шести клас.

Немски език: Като втори чужд език немският се изучава в рамките на 6 и 10 часа седмично. Със завършването в 7 клас "ЕСПА" гарантира овладяването на езика на ниво Fit 1 и Fit 2. През периода на обучение децата посещават театрални постановки на немски език, сами организират празници на немския език, неведнъж са били домакини на посланици, дипломати и високопоставени гости, с които свободно общуват на езика. Академичното обучение по немски език в съчетание с богатата културна програма е стимул за учениците да опознават различни немскоговорящи страни и постепенно да се приобщават към богатството на немската култура и традиция.

Испански език: Испанският език също се изучава като втори западен език в "ЕСПА". Успеваемостта и постиженията на децата гарантираме със сертификата DELE Escolar. Обучението по испански език е съчетано с богата културна програма,  сред която е филмовият фестивал на ибероамериканското кино, мероприятия, организирани от испанското посолство, празник на испанския език и култура в "ЕСПА".