Изкуства

Децата в "ЕСПА" избират между 15 възможности да развиват своите интереси в областта на изкуствата.
Всеки ученик избира две ателиета в началото на учебната година. Според показаните дарования екипът от специалисти насочва детето при неговия избор. Провеждат се в последните два часа на ден сряда - организиран като разтоварващ за децата. В края на годината всяко ателие излиза с готов творчески продукт.
 - Децата от ателието по журналистика подготвят издаването на  училищния вестник “ЕСПАР”.
 - Ателието    по    телевизионна    журналистика,    ръководено    от   доц.   Л. Андреева,  ежегодно реализира свой видеофилм.
 - Вокалната ни група под ръководството на акад.  Христо Недялков вече издаде два компактдиска.
 - Ателието   по    театър    вече    десета       година      е ръководено от    проф. Венцеслав Кисьов.
 - Ателието по поп музика ежегодно издава свой компакт диск.
 - Децата от "ЕСПА" свирят на пиано и китара, флейта и ударни инструменти.
 - Ежегодният календар на "ЕСПА" е с детски рисунки.
 - Ателие скулптура.
 - Ателие квилинг - нов и оригинален метод за развиване на творческите потенциали на децата, който е ефектен и достъпен за деца от различна възраст. Квилингът е филигранно изкуство, което изисква търпение и възпитава усет към цветовете и формите; носи удовлетворение на децата и захранва въображението.

Работи се с богата гама от цветове и едно от най-ценните неща в работата с квилинг лентите е провокацията, която се отправя към въображението. В моментите на импровизация квилингът е вид пъзел, а разработването на дадени модели научава децата как да конструират сами своите.

Венец на детската творческа изява е Акт–концертът, на който се представят всички ателиета.

В двадесетгодишната история на училище "ЕСПА" наградата "ЕСПАР" сме имали честта да връчат посланиците на Великобритания, САЩ, Япония, Франция, Германия, Швеция, Дания, Холандия, Гърция, Испания, Белгия, Австрия, Полша, Португалия, Унгария, Египет, Венецуела и Куба.